Partier och partisystem eBook

Vill du läsa Partier och partisystem pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Magnus Hagevi. Att läsa Partier och partisystem online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Partier och partisystem Image
BESKRIVNING

I en representativ demokrati spelar de politiska partierna en mycket viktig roll och partier och partisystem är ett centralt statsvetenskapligt forskningsområde. I denna breda antologi ges en heltäckande introduktion till studier om politiska partiers och partisystems utveckling och förändring i Sverige, i andra länder och på EU-nivå. Här presenteras partiforskningens grundläggande teorier om sociala skiljelinjer, partisystem och partityper. Partierna som organisationer analyseras med särskilt fokus på partikultur, partiernas finansiering, partimedlemmar, interndemokrati och partiledare. Partierna vid makten analyseras genom utförliga beskrivningar av kampen om inflytande via valkampanjer, regerings bildning, partipolitikers karriärer och europeisk politik. Även så kallade utmanarpartier, som lokala partier och radikala högerpopulistpartier, granskas utförligt. Författarna är alla forskare som här skriver inom sina expertområden. De redogör på ett pedagogiskt sätt för forskningsfronten om politiska partier. Partier och partisystem vänder sig i första hand till studenter inom svensk och jämförande politik men är aktuell för alla statsvetare som intresserar sig för frågor om de politiska partiernas roll i den representativa demokratin. Denna andra upplaga är reviderad och aktualiserad.

Partier och partisystem - DIVA

Partisystem kännetecknas i ett samhälle av den interaktion som finns mellan olika politiska partier.I demokratiska samhällen syns interaktionen främst mellan de för makten betydelsefulla konkurrerande partierna som i deras reaktion på varandras politik utövar ett samspel. Ett konkurrenspräglat politiskt system uppmuntrar till nyskapande vad gäller organisation, finansiering och kampanjer.

FILNAMN: Partier och partisystem.pdf

DIMENSIONERA: 8,74 MB

ISBN: 9789144128122

Partier och partisystem - Magnus Hagevi - Bok ...

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0
RELATERADE BÖCKER
Moskva och terroristinternationalen
Legenden om Julianus den gästfrie
Vår sång blir stum
Tre ungdomsnoveller
Maria Åkerbloms hemlighetsfulla liv
Goodbye, Bukarest
Kom älva, kom skälva, kom häxa
Peter Springare, polis : om ett stressat våldsmonopol
Dotter saknad
Silvervägen
I stridens hetta/Som en stormvind
Diktande röster - Lyrikantologi med skrivövningar
Leda med mål - fantastiskt och livsfarligt!
Blå skymning
Erikskrönikan: En medeltida krönika i nusvensk version