Vetenskap och demokrati eBook

Vetenskap och demokrati-boken skrevs 2019-05-13 av författaren Göran Sundqvist,Linda Soneryd. Du kan läsa Vetenskap och demokrati-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Göran Sundqvist,Linda Soneryd.
Tortedellemiebrame.it Vetenskap och demokrati Image
BESKRIVNING

I det moderna samhället värderas vetenskap och demokrati högt. Men de ses ofta som varandras motsatser, vilka måste hållas separerade. Vetenskapen bör inte demokratiseras och demokratin inte förvetenskapligas. Men det är bara halva sanningen. Vetenskap och demokrati har viktiga gemensamma rötter, brottas med likartade problem, och är ofta tätt sammanvävda. Vetenskaplig kunskap ska lösa samhällsproblem av allehanda slag och blir samtidigt alltmer kommersialiserad genom ett tätt samspel med näringslivet. Vi behöver därför fråga oss hur kunskap produceras, vilka som inkluderas eller utesluts och vilka frågor eller kunskapsformer som dominerar respektive marginaliseras. Kort sagt: vad har god kunskap (vetenskap) med god styrning (demokrati) att göra? Frågan om vetenskapens demokratisering är en viktig tematik inom forskningsfältet vetenskaps- och teknikstudier (Science and Technology Studies - STS). Boken redogör för grundläggande frågor och begrepp inom detta fält och belyser hur vetenskapen är sammanvävd med politik. Vetenskap och demokrati vänder sig till alla som är intresserade av vetenskapens roll i samhället.

Vetenskap, demokrati och medborgarskap - Paket (40617-01 ...

Visst, detta är en viktig sak att ta hänsyn till även i diskussionen om demokrati och vetenskap. Den filosof som framförallt utvecklat tanken om vetenskapens begränsningar, Karl Popper, har också skrivit 1900-talets kanske viktigaste bidrag till försvar för demokratin; Det öppna samhället och dess fiender (1945).

FILNAMN: Vetenskap och demokrati.pdf

DIMENSIONERA: 5,93 MB

ISBN: 9789144116938

Antiken i Grekland - film i skolan

Kärnavfall - demokrati och vetenskap, SOU 2004:99 (pdf 1 MB) Rapport från ett seminarium om beslutsfattande inför anläggande av ett slutförvar för använt kärnbränsle, Gimo 7-8 april 2003.
RELATERADE BÖCKER
Medierande verktyg i körledarpraktik
Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende - manual för behandling individuellt eller i grupp
Flickorna i Småland
Det är jag som är Ott
Jägaren
Carl Barks Ankeborg. Waskervilles hund och andra historier från 1960
Åke Holm : keramiker och skulptör
Stridens skönhet och sorg 1915
Gåtan på slottet Kirkland
Resebyrån : en agenthistoria
Min är hämnden
Orkestergraven
Under floden
Främlingen på bussen