Zooësis : om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv eBook

Vill du läsa Zooësis : om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Amelie Björck. Att läsa Zooësis : om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Zooësis : om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv Image
BESKRIVNING

Kor, grisar, hästar, getter, gäss; lantbruksdjurens kroppar är strikt reglerade utifrån en mänsklig syn på tid och effektivitet. Men hur ser det ut i konsten och litteraturen? Sedan länge står lantbruksdjuren i människors tjänst; de har spelat en central roll i civilisationsbyggandet och fortsätter göra det. Djuren disciplineras och förvandlas i allt högre takt till varor och material. Fungerar djuren enbart som projektionsytor för mänskliga behov också inom konsten och litteraturen? Eller erbjuds här gläntor där vi kan öva oss inför en framtid där lantbruksdjuren i högre grad tar plats i egen rätt? Och där Människan är en figur med mindre maktstinna konturer? Mot en fond av kritiska och posthumanistiska djurstudier och genom en rad nedslag i senmodern konst i lantarbetarlitteratur, post-pastoral scenkonst, zoopoesi, bildkonst med inslag av döda djur, performancekonst med grisar och djurrättsaktivistiska gatuakter undersöker Amelie Björck dynamiken mellan människor och lantbruksdjur och dess kopplingar till det estetiska och det etiska. Amelie Björck är kulturskribent och lektor i litteraturvetenskap och drama vid Södertörns högskola. Hon har tidigare publicerat en avhandling om familjeskildringar i svensk radioteater (Makadam), en biografi om poeten Sonja Åkesson (Natur&Kultur) samt diverse artiklar inom forskningsfältet litterära djurstudier.

Zooësis : om kulturella gestaltningar av lan... | Böcker ...

I "Zooësis" studerar Amelie Björck lantbruksdjurens symboliska laddningar i litteratur och senmodern konst. Det intressanta med boken är inte dess uttalade aktivism, utan dess posthumanistiska ...

FILNAMN: Zooësis : om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.pdf

DIMENSIONERA: 5,78 MB

ISBN: 9789198484960

Amelie Björck - Södertörns högskola

Utifrån sin bok Zooësis: Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv (2019) reflekterar Amelie Björck över konstens och litteraturens kor och grisar i djurindustrins tidevarv.
RELATERADE BÖCKER
Konsten att bli gammal
SVT-folk och MMA-panik
Vanmaktens vokabulär
Mardrömmarna om Smygaren är över nu
Progress Gold C Study Guide
En gringo i knipa
Politiska projekt, osäkra kulturarv
Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument
Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk
Till våra vänner