Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning eBook

Vill du läsa Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Adrienne Gear. Att läsa Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning Image
BESKRIVNING

Att skriva faktatexter är en forskningsanknuten metodbok om att undervisa i skrivstrategier. Författaren visar hur läraren både kan utveckla sina kunskaper om texter och skrivande och strukturera sin undervisning så att eleverna förstår hur de ska tänka för att skriva faktatexter som fångar och engagerar läsaren. I boken Att skriva faktatexter beskriver den kanadensiska skolutvecklaren Adrienne Gear hur hon planerar och genomför lektioner där elever arbetar med skrivande av olika sorters faktatexter. De texter som tas upp är: beskrivande, instruerande, jämförande, argumenterande, förklarande och rapporterande texter. Frågorna vad vi ska skriva och hur vi ska skriva behandlas i lektionsplanerna, kopieringsunderlagen och de rekommenderade mönsterböckerna som presenteras i boken. Dessutom främjas en skrivundervisning med fokus på syfte och mål i varje lektion som medvetandegör eleverna om varför vi skriver. På så sätt blir läsaren på mottagarsidan av varje text lika viktig som skrivandet i sig. I ingen annan form av skrivande är mottagarens behov av anpassat innehåll och förståelse viktigare än i faktatexter. Boken Att skriva faktatexter visar dig som lärare hur du kan hjälpa dina elever att anpassa skrivandet till läsarens behov. Varje genre har ett eget kapitel med genrens syfte, form, språkliga särdrag, skrivtekniker och bedömning. Boken är en konkret metodbok som grundar sig på forskning. Till varje genre finns en generös bank av lektioner för läraren att följa och med tillhörande mallar som kan hämtas som pdf för utskrift på förlagets hemsida. I första hand vänder sig boken till verksamma lärare i åk 1-6 och till lärarutbildningen. Marianne Petrén, BTJ-häftet nr 11, 2016

Gear adrienne - att skriva faktatexter - medveten och ...

Författaren konstaterar att eleverna får en varierad skrivundervisning, och hon menar att den dystra bild som framträtt i studier om läsande och skrivande i skolan inte stämmer med helhetsbilden i hennes studie. Det som bland annat lyfts fram i tidigare studier är en avsaknad av explicit ... och faktatexter. Därmed får eleverna skriva ...

FILNAMN: Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning.pdf

DIMENSIONERA: 7,35 MB

ISBN: 9789127140363

PDF Lärarhandledning till Pest och kolera - nok.se

Att skriva faktatexter av Adrienne Gear är syskonet till Att läsa faktatexter som jag skrev om häromdagen. I den här boken visar Gaer hur en medveten och explicit undervisning i skrivandet av faktatexter kan se ut. Hon inleder med ett kapitel om hur man kan undervisa kring de olika strategierna där helhetsbilden i det språkutvecklande arbetet är i fokus.
RELATERADE BÖCKER
Skriv i vardagen!
Facilitera! : allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops
Fångad av djävulens drog - Handbollsspelaren Viktor Bergströms berättelse om spelberoende
EAT Sweden Stockholm 2020
Den unge Mandela
Riktiga Elsie
Sångernas bok
Nyttoväxter från hela världen
Dikter
Med hälsning från Båstad