Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa eBook

Vill du läsa Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Örjan Teleman. Att läsa Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa Image
BESKRIVNING

Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för makar, makars ansvar för skulder och giftorättssystemet. Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomålens början och den slutliga bodelningen. Bodelning innehåller också utförliga avsnitt om bouppteckning, bodelningsavtal, bodelningsförrättning, bodelning under bestående äktenskap samt kostnader för bodelning. Här finns även lagtexter och exempel på bl.a. bouppteckning, bodelningsavtal och bodelningsbeslut. Denna sjätte upplaga innehåller utvidgade kommentarer och beaktar nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som skett sedan förra upplagan av boken kom ut.

Bodelning | Hjälp vid Skilsmässa eller Separation ...

Det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras även vid fördelning av tillgångar vid bodelning om makarna vid fördelningen går längre än vad giftorätten kräver. Exempelvis om en maka för över alla sina tillgångar på sin make genom bodelning under pågående äktenskap och avsikten är att hennes barn från tidigare förhållande (s.k. särkullbarnen) inte ska få något arv.

FILNAMN: Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa.pdf

DIMENSIONERA: 5,58 MB

ISBN: 9789139018964

Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa - Örjan ...

Bodelning vid skilsmässa. Bodelning vid skilsmässa är den vanligaste typen av bodelning. I övrigt ska bodelning ske vid den ena makens frånfälle och dessutom kan bodelning ske under äktenskapet i det fall båda makarna är överens. Vid skilsmässa ska makarnas giftorättsgods delas lika. Eventuell enskild egendom ingår alltså inte.
RELATERADE BÖCKER
Femma, sexa - det kommer en häxa
Mellan floderna
Att sätta gränser för sig själv och andra
De omvända - Nagalands huvudjägare blev församlingsbyggare
Kapten Fawleys kvinna
Sportgenen : vetenskapen bakom enastående idrottsprestationer
Stora Musikboken : musiklektioner för mer än ett år!
Till döds
Herman Hedning & Co 2004 : En olycka kommer sällan ensam...
Blod eld död