Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen eBook

Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen-boken skrevs 2016-11-07 av författaren Jari Burmeister. Du kan läsa Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jari Burmeister.
Tortedellemiebrame.it Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen Image
BESKRIVNING

Frågor om internprissättning är ständigt aktuella för närstående företag i multinationellt verksamma koncerner. Den s.k. armlängdsprincipen ligger till grund för hur gränsöverskridande transaktioner ska prissättas och beskattas och innebär att priset mellan närstående företag ska motsvara vad som skulle tillämpats mellan oberoende parter under jämförbara omständigheter. I svensk rätt återfinns principen i den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen. Skatteavtalens armlängdsregel har utformats i enlighet med artikel 9 (1) i OECD:s modell för skatteavtal. Till hjälp för tolkningen har OECD gett ut Transfer Pricing Guidelines. Dessa riktlinjer är nyligen ändrade inom ramen för OECD:s BEPS-projekt. Undersökningen omfattar vilket rättskällevärde OECD:s Transfer Pricing Guidelines har vid tillämpning av skatteavtal och korrigeringsregeln, med särskilt fokus på när omkarakterisering av transaktioner bör göras enligt riktlinjerna. En jämförelse görs av möjligheten att omkarakterisera transaktioner enligt OECD:s riktlinjer med att omkvalificera rättshandlingar enligt intern rätt, dvs. Högsta förvaltningsdomstolens praxis om beskattning av rättshandlingar på grundval av deras verkliga innebörd. En central del i undersökningen är att klargöra om korrigeringsregeln tillåter en omkarakterisering av transaktioner och vad som utgör den rättsliga ramen och avgränsningen för denna. Författaren ger även vissa synpunkter de lege ferenda vad gäller armlängdsprincipen i korrigeringsregeln och OECD:s modellavtal. Framställningen är en sammanläggningsavhandling och utgör en fristående fortsättning av de frågor som behandlas i författarens licentiatavhandling Verklig innebörd (2012) och två artiklar i Svensk Skattetidning (2013, 2015).

Internprissättning och omkarakterisering : en studie av ...

Anmälan av Burmeister, Jari, Internprissättning och omkarakterisering : En studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen, Uppsala 2016

FILNAMN: Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen.pdf

DIMENSIONERA: 9,84 MB

ISBN: 9789176789834

Skatte- & avgiftslagstiftning

Burmeister, Jari: Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen. - Uppsala : Iustus, 2016. - 393 s. - Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 132. Diss. Uppsala universitet, 2016 Bruncevic, Merima
RELATERADE BÖCKER
Minne och vision : Stockholms stadsutveckling i dåtid, nutid och framtid
uTalk Bosniska
Kallocain
Brev till en ung flicka
Frihetstiden : Gustav III
Jag sjunger för dig : haiku om sorg och saknad
Sista färjan från Ystad
Bikungskupan
Blind
Under vulkanen
Konsumentköplagen : en kommentar
Orm med två huvuden : essä
Den gudlösa tidsåldern
Premiären - erotisk novell