Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten eBook

Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten-boken skrevs 2019-12-05 av författaren Mikael Ek. Du kan läsa Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Mikael Ek.
Tortedellemiebrame.it Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten Image
BESKRIVNING

Beskattning av varutransaktioner är en central del av det harmoniserade mervärdesskattesystemet inom EU. När det första och andra mervärdesskattedirektivet trädde i kraft var utgångspunkten att leveranser av varor som huvudregel skulle beskattas i den medlemsstat där varorna hade sitt ursprung. En sådan utgångspunkt ansågs nämligen bäst stämma överens med tanken om en gemensam europeisk marknad. Genom nu gällande regler avseende unionsinterna förvärv sker dock beskattningen i destinationsstaten när en vara säljs mellan två medlemsstater. Reglerna innebär också att gränsöverskridande varutransaktioner behandlas annorlunda jämfört med inhemska. Mot bakgrund av att mervärdesskattesystemet bland annat ska främja den inre marknaden inom EU uppstår därför en spänning mellan den mervärdesskatterättsliga behandlingen av inhemska leveranser av varor och unionsinterna förvärv av varor. Hur olikbehandlingen kommer till uttryck och om den innebär att reglerna avseende varutransaktioner står i strid med mervärdesskattens ändamål att främja den inre marknaden är därmed två frågor som i dagsläget är aktuella, inte minst med tanke på diskussionen kring det slutgiltiga mervärdesskattesystemet som pågår inom EU.

Mervärdesskattelag (1994:200) (ML) | Lagen.nu

vid omsättning och unionsinterna förvärv uttrycks i en annan valuta än svenska kronor, ska omräkning göras till svenska kronor med användande av 1. den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på den mest representativa valutamarknaden i Sverige vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde, eller

FILNAMN: Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten.pdf

DIMENSIONERA: 10,67 MB

ISBN: 9789177370918

Vårterminen 2020 - Skatterättsligt Forum

vid omsättning och unionsinterna förvärv uttrycks i en annan valuta än svenska kronor, ska omräkning göras till svenska kronor med användande av 1. den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på den mest representativa valutamarknaden i Sverige vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde, eller
RELATERADE BÖCKER
Whildeanska våren : 113 röster om kärlek & erotik
Håll mig utanför
Den sista vilan
Solo : en James Bond-roman
Passionsspel - en trilogi
Glupahungern
Ranunkler
Härskartekniker : sagor för vuxna
SEX rum och kök
Arbetet som en port till samhället, Invandrarakademikers integration och identitet
Grönås, Bleket, Åsbo, Rödmyra, Sortvattnet och Västra Yckelsbo
Afrodites klinik för motvilliga älskande
Ny som Chef
Att kvalificera ett samtalsuppdrag
Eva - agent för KGB
Den främmande förförerskan : svenska synpunkter på Karen Blixen
Kärleken segrar
Svenskar i krig 1914-1945
En ädel liten bok : Theologia Germanica i Martin Luthers utgåva : om livet i Gud som det präglar livet i världen
Doktor Sömn