Konsten att rättsvetenskapa eBook

Vill du läsa Konsten att rättsvetenskapa pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Petter Asp,Kimmo Nuotio. Att läsa Konsten att rättsvetenskapa online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Konsten att rättsvetenskapa Image
BESKRIVNING

Vi vet alla vad vi gör när vi forskar: vi läser, tänker, skriver och samtalar, men några mer ordnade tankar kring hur vi faktiskt går till väga är mycket sällsynta. I texterna i denna antologi ägnar sig 14 rättsvetenskapare från Danmark, Finland, Norge och Sverige åt att beskriva, analysera och reflektera över hur de bedriver sitt rättsvetenskapliga forskningsarbete. Bidragen har olika karaktär och berör olika delar av problematiken - t.ex. hanteringen av tidsfaktorn, källhantering, arbete tillsammans med andra och förhållandet mellan skrivande, läsande och tänkande - men har det gemensamt att de är avsedda att beröra den mer praktiska sidan av det man kanske skulle kunna få kalla metodfrågan.

Juridik och rättsvetenskap | Lunds universitet

Kitmān (döljande av "sekretess, hemlighållande") är i islamisk rättsvetenskap() en del av Ḥiyal (vetenskapen om bedrägeri eller juridiska knep), och består av konsten att göra tvetydiga uttalanden, betala läpparnas bekännelse till auktoritet samtidigt förbehålla personlig opposition, i ett slags politisk kamouflage eller reservatio mentalis.

FILNAMN: Konsten att rättsvetenskapa.pdf

DIMENSIONERA: 2,64 MB

ISBN: 9789176785805

BTJ - Digitalt BTJ-häfte

En lektion i konsten att tjäna två herrar En möjlig definition av rättsvetenskapen skulle vara att den helt en kelt har till syfte att korrekt beskriva rätten såsom ett samhälleligt fe nomen. Trots att det till förstone låter som ett rimligt antagande, är det tveklöst en alltför allmänt hållen beskrivning av rättsvetenskapen.
RELATERADE BÖCKER
ANNORLUNDA
Klittra mera
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Ds 2016:13
Den trygga läraren - Sätt att utveckla sunda pedagogiska vanor
Den vita boken
Ditt livs affär
Kiselkärlek
Det är min tur nu
En charkuterifabrik med tradition : folklivsskildring från 1950-talets Stockholm
Iskallt begär/Bekant främling
David Copperfield