Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 eBook

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7-boken skrevs 2016-08-09 av författaren Kerstin Rydén,Lennart Petersson. Du kan läsa Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kerstin Rydén,Lennart Petersson.
Tortedellemiebrame.it Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 Image
BESKRIVNING

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7. Resultatet av övningarna visar vilka kunskaper eleven har men sätter också fingret på vad de behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 kan med fördel användas som en del av det formativa arbetet, som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och som en del av betygssättningen. Läs mer Det är viktigt att eleven själv är delaktig i sin kunskapsutveckling. För att vara det behöver eleven vara insatt i vad kunskapskraven innebär samt veta vilket eller vilka krav som prövas och vilken del i det centrala innehållet övningen handlar om. I Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 är kunskapskraven därför tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna och eleven ser vilken förmåga och del ur det centrala innehållet som prövas. Självreflektion För att uppmuntra eleverna till självreflektion avslutas varje moment med en cirkel innehållande två olika tummar, en tumme upp och en tumme ner: How did it go? Upplägget innebär att eleverna hela tiden själva är delaktiga i bedömningen av sina kunskaper. Det hjälper till att synliggöra lärandet i klassrummet samtidigt som eleverna får en god insikt i sin egen kunskapsutveckling. Resultatsammanställning Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och lägsta godkänd nivån i slutet av åk 9. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven behöver träna mer på, och på så sätt få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen. Längst bak i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda. Ljudfiler och facit Ljudfiler och hörmanus finns att ladda ner kostnadsfritt på Liber.se. Likaså kan du ladda ner facit kostnadsfritt på Liber.se. Övningarna är formulerade så att eleverna ges möjlighet att uppvisa kunskaper för nivån E. En del övningar ger dock utrymme för eleverna att även uppvisa kunskaper för högre nivåer. Ett par av övningarna är reviderade från vårt uppskattade kartläggningsmaterial Nivåtest i engelska åk 7-9. I Tummen upp! Engelska Öva - Skriva åk 7 tränar dina elever på att skriva en berättande text. Uppgifterna är upplagda så att dina elever stegvis skriver olika avsnitt ur texten. Avsnitten fokuserar på olika delar av skrivandet, till exempel att variera språket, att berätta i dåtid, att beskriva ljud eller känslor eller att skriva dialog. I slutet av varje avsnitt reflekterar och bearbetar eleven sin text. Till slut kombineras de olika avsnitten till en komplett berättelse. Övningarna är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av åk 9. I innehållsförteckningen ser dina elever tydligt vad varje avsnitt handlar om och kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Uppgifterna är anpassade till nivån för åk 7. Processkrivning Att se skrivandet som en process är viktigt för att slutprodukten ska bli en bra text. Genom att jobba utifrån en given handlingskurva och hela tiden få hjälp att gå tillbaka och rätta till sin text så lär sig dina elever att bättre och mer självständigt bearbeta texten. De korta utvärderingsmatriserna efter varje skrivavsnitt fungerar som en handledande återkoppling. Efter att ha jobbat klart med Öva - Skriva har dina elever fått med sig verktyg som de har god användning för både när det gäller självständigt skrivande och re

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 (Häftad, 2016) • Se ...

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha up

FILNAMN: Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7.pdf

DIMENSIONERA: 10,67 MB

ISBN: 9789147121434

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6 - E-bok HTML ...

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Uppgifterna är anpassade till nivån för åk 7. Resultatet av uppgifterna visar vilka kunskaper eleven har, men sätter ...
RELATERADE BÖCKER
Den bästa av jular
I efterhand
Glänta 2-3(2012)
Konsumentbeteende
Taras Bulba
Mysteriet med den försvunna cykeln: En deckargåta för barn
Flickan från Moldavien
"""Min tid ska komma"" : Gustav Mahler i tvärvetenskaplig belysning"
Mördarbina
Bilderbokens hemligheter
Självhjälpsbok för sömnlösa
Min dotter
PS. Lycka till ikväll
Så länge min bror andas
Till Sara, sedan bränns allt!
Kostym