Lärandematriser eBook

Vill du läsa Lärandematriser pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Johan Alm. Att läsa Lärandematriser online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Lärandematriser Image
BESKRIVNING

Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande.  Boken Lärandematriser - Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärare och ger mängder av undervisningsexempel. Du lär dig förtydliga progressionsnivåer i iakttagbara handlingar som ger eleven verklig kontroll över sitt lärande. Lärandematriser kopplar ihop mål, undervisning och bedömning i ett enda dokument och fungerar lika bra för alla skolstadier och ämnen; ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare respons och lärande. Bedömningen blir mer likvärdig och förenklas då lärandematriser utgår från kunskapskrav och lätt kan överföras till summativa omdömen. Boken riktar sig till alla blivande eller verksamma lärare i grundskola och gymnasium, till skolledare och inte minst till lärarutbildare och lärarfortbildare. Om författaren Författaren Johan Alm är lärare och föreläsare. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning.

Matriser | Mattefröken

Lärandematriser • 2010 -2014 Böcker, föreläsningar, kollegialt arbete - Christian Lundahl, Anders Jönsson, James Nottingham, John Hattie • PP -enhetlig mall, kollegaobservationer, Enkäter och utvärderingar visar att behov av LM uppstår

FILNAMN: Lärandematriser.pdf

DIMENSIONERA: 2,70 MB

ISBN: 9789172059801

Lärandematriser | Gothia Fortbildning

Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande. Boken Lärandematriser - att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärare och ger mängder av undervisningsexempel.
RELATERADE BÖCKER
Att läsa prosa
På djupt vatten/I sjunde himlen
Det knallar och går : om knallar förr och nu
Doktor Glas
På svenska! 1 övningsbok
Nattvandrare och fredslöpare : konflikt, politik och kvinnor i östra Afrika (pocket)
Ärliga material : mina tankar om järn, trä, sten, glas och ull
Till JoachimEn vänbok : Till JoachimEn vänbok
För kärlekens skull
Drömmen om Amerika : två syskon berättar om sin uppväxt i början av 1900-talet
Reglerteknikens grunder
Rätt och fel om våra pensioner
Adelskapets lockelse
Islands polisväsende 1918-1945
Fotografen Zorn
Alla varelser ropar till dig : djurvänliga riter, reflektioner och böner
Teknikämnets gestaltningar : en studie av lärares arbete med skolämnet teknik