Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning eBook

Vill du läsa Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning Image
BESKRIVNING

Sveriges riksdag fattar beslut om svenska skatter, men skattelagstiftningen påverkas också av icke-nationella rättskällor. Den viktigaste är EU-rätten, dvs. de regler och principer som Sverige måste följa i egenskap av medlem i EU. Enligt dessa regler är det som princip inte tillåtet för medlemsstater att med offentliga medel stödja en viss verksamhet framför en annan, eftersom det kan begränsa konkurrensen på EU:s inre marknad. Författaren Jérôme Monsenego (professor i skatterätt med inriktning mot internationell beskattning vid Stockholms universitet) presenterar en gedigen introduktion till hur EU-rätten påverkar Sveriges möjlgheter att utforma det egna skattesystemet. Rapporten innehåller också en beskrivning av EU-rättens utveckling och hur den kan komma att påverka utrymmet för Sveriges nationella skattepolitik. Det framgår att EU:s riktlinjer har ett avsevärt inflytande på det svenska skattesystemet. En av slutsatserna är att det är av stor vikt att aktörer på skatteområdet i Sverige noga följer utvecklingen av EU-rätten och praxis från EU-domstolen.

201708drommen-blev-sann-nar-sana-kom-in-pa-lakarprogrammet ...

Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789138249253

FILNAMN: Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning.pdf

DIMENSIONERA: 3,75 MB

ISBN: 9789138249253

PDF Rätt på EU:s sätt - en ESO-rapport om EU-rättens inverkan ...

Författningssamling i Skatterätt 1:14 - uppdaterad per den 1 januari 2014 - innehåller alla väsentliga lagar på skatterättens område. Utöver inkomstskattelagen återfinns de viktigaste lagarna inom områdena fastighetsskatt, internationell beskattning, socialavgifter, mervärdesskatt (moms), punktskatter, taxering, skattebetalning, redovisning, skattebrott m.m. Samlingen har ett ...
RELATERADE BÖCKER
Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957
Ett barn har fötts mig
Drama : ledarskap som spelar roll
Lär dig Revit Architecture 2017 Grunder (färg)
Livet styr
uTalk Ungerska
Filmen i försvarets tjänst : undervisningsfilm i svensk militär utbildning 1920-1939
Fraktur
Barndomshistoria
Nyord i svenskan: Blogg, fulbryt, pudla, rondellhund och andra nytillskott
Sparta : en odödlig historia
Copyright och tryckfrihet för författare och bokutgivare
Smutsiga miljarder : den svenska gruvboomens baksida
Darktown
Runstenar i Sverige
Inkasserarna
Herresäten i Tjust D. 2 & Misterhult