När mentorskap och coaching sätter djupa spår : mellanchefer blickar bakåt eBook

När mentorskap och coaching sätter djupa spår : mellanchefer blickar bakåt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunnela Westlander. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken När mentorskap och coaching sätter djupa spår : mellanchefer blickar bakåt online.
Tortedellemiebrame.it När mentorskap och coaching sätter djupa spår : mellanchefer blickar bakåt Image
BESKRIVNING

Lämnar mentorskap och coaching några varaktiga spår efter sig? Vad betyder sådana erfarenheter i människors yrkesliv? I denna bok har mellanchefer från stora industriföretag fått komma till tals. Deras första erfarenhet av en mentorskontakt ligger tio till tjugo år tillbaka i tiden. De 脀esta har därefter haft ytterligare mentors- och även coachkontak- ter under loppet av sin yrkeskarriär. Vad dessa inneburit behandlas i boken. Författarens ursprungliga avsikt var att söka få svar på de inledande frågorna, sällan belysta i litteraturen om mentorskap och coaching. Bilden som framträder ger värdefulla kunskaper om hur samspelet med mentor alternativt coach i praktiken upplevts, hur utfallet blev och vad som kunde utnyttjas på lång sikt. Därmed fyller denna bok förhoppningsvis en funktion för verksamma personalutvecklare. Innehållet har också gett upphov till några prak- tiska förslag som presenteras i slutet av boken. Med de inledande kapitlen och den omfattande litteraturlistan är boken tänkt att även vara en källa för organisationsforskare som vill ge sig in på ämnet.Gunnela Westlander är forskare och författare inom området arbetsli- vets social- och organisationspsykologi. Docent 1977 vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Verksam först vid Personalad- ministrativa rådets (PA-rådets) forskningsavdelning och därefter som professor vid Arbetslivsinstitutet fram till 1995. Som professor emerita har hon bland annat varit knuten till forskarutbildningar vid KTH och Linköpings universitet. Hon har deltagit i en rad stora projekt om organisationsförändringar.

När mentorskap och coaching sätter djupa spår mellanchefer ...

Utredningens uppdrag är enligt direktivet att analysera och för- djupa kunskapen om nyanlända utrikes födda kvinnors och anhörig- invandrares förutsättningar för etablering på ... Och globaliseringen fort- sätter. ... Bland anhöriginvandrare som kom till Sverige 2000 och 2005 var mellan 70 och 80 procent gifta när de folkbokfördes.

FILNAMN: När mentorskap och coaching sätter djupa spår : mellanchefer blickar bakåt.pdf

DIMENSIONERA: 10,82 MB

ISBN: 9789186215422

När mentorskap och coaching sätter djupa spår ...

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.
RELATERADE BÖCKER
Lyrikvännen 1(2016)
Skvaller och skandaler/Bara en natt
Stillhet i tidens larm : glädjen i att stänga världen ute
Cykelkartan Blad 2 Sydöstra Skåne : Skala 1:90 000
Kolliderande världar - konst och nya media
Ponnydetektiverna. Moonlight - i en klass för sig
Röstboken : tal-, röst och sångövningar
Fotboll ur askan, fotboll mot flaskan
Lavinsäkerhet
De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel
Ivans krig
Vad man ser och hedrar
Om mjölkens symbolvärde
Konsten att tala med en änkling
Varför växer gräset?
Jakten på Kapten Klänning
Med rullstol i grönsakshissen - Hopptimisten rullar vidare
Berättelsen om Alice Hart