Gemenskapsbildning eBook

Gemenskapsbildning är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hans Brodal. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Gemenskapsbildning online.
Tortedellemiebrame.it Gemenskapsbildning Image
BESKRIVNING

Hans Brodal, född i Danmark 1931, är civilekonom från Handelshögskolan i Köpenhamn. Hans verksamhet som konsult i ledar- och verksamhetsutveckling har präglats av socialekologi så som den introducerades av professor Bernhard Lievegoed, Holland. I olika personkonstellationer har Hans Brodal tillsammans med kollegor i framförallt Skandinavien vidareutvecklat socialekologin såväl teoretiskt som i den praktiska tillämpningen. Socialekologins koncept, metoder och verktyg har som sin grundläggande idé att man på det individuella planet ska kunna känna igen deras giltighet i sig själv. Drivkraften för social utveckling är den inre motivationen och bygger på ett underifrån snarare än ett uppifrån perspektiv, dvs har den praktiska verkligheten som utgångspunkt. Social utveckling är en ständigt pågående läroprocess. Boken vänder sig till alla som ser behovet av att motverka effekterna av stordriftstänkande, effektivisering, sammanslagningar, omorganisationer, privatisering, avreglering etc och istället finna infallsvinklar som är människoorienterade.

Antroposofi | Bokhandeln Vidar

relation till gemenskapsbildning i arbetslivet. 2.1Bakgrund(Alla människor har ett grundläggande behov av att uppleva gemenskap och vara delaktiga i olika sociala sammanhang där man kan ge och få bekräftelse. Bilden av gemenskap innehåller ofta en tillvaro där man känner närhet, tillit och värme, eller en

FILNAMN: Gemenskapsbildning.pdf

DIMENSIONERA: 7,24 MB

ISBN: 9789163789458

PDF Gemenskapsbildning - socialekologi.nu

Det interna arbetet i banken ska ha former som stöder gemenskapsbildning, delaktighet, livslångt lärande och med tillvaratagande av den enskildes kreativitet. Bankens fysiska omgivning ska vara säker, miljövänlig och estetiskt tilltalande. Medarbetarna ska beredas tillfälle att sätta sig in i bankens ändamål och grundintentioner.
RELATERADE BÖCKER
EFT vid PTSD : handbok för tillämpning av självhjälpsmetoden EFT vid posttraumatiska stresstillstånd
Ellära Praktisk teori
Läkarväskans hemligheter : Läkarväskans hemligheter
Spegelbilder
När tiden var inne... : provöversättning av Lukasevangeliet 9-19 och Galaterbrevet
Herregud & Co Mugg Förändra världen
Flöjtprisma 1
Sårad och orättvist behandlad
Kungens val - 10 april 1940
Skånes trollsländor : en atlasinventering 2009-2014
Och du ska kalla dig man
Samlarna och konstens miljonaffärer
Tankar : ord och gärningar...
Mitt hjärta tog vägen om Jerusalem : en historia om kärlek, sorg & mod
Dackefejden