Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd eBook

Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Christer Sanne. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd online.
Tortedellemiebrame.it Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd Image
BESKRIVNING

Keynes barnbarn - en bättre framtid med arbete och välfärd J M Keynes, 1900-talets mest kände ekonom, tog fasta på att vi i västerlandet blir allt effektivare i produktionen. Redan på 1930-talet förutspådde han att "produktionsproblemet" snart skulle vara löst. Keynes barnbarn skulle kunna tillgodose sina behov med bara tre timmars arbete om dagen. Vi, som kunde vara hans barnbarn, har gått från en knapphetsekonomi till en ymnighetsekonomi. Ändå sliter de flesta minst åtta timmar om dagen (medan andra står utanför och vill ha jobb). Konsumtionen har tredubblats på femtio år och vi smutsar fortfarande ner alldeles för mycket. Konsumtionen slår i det ekologiska taket och klimatförändringar hotar vår jord. Dessutom tycks tillfredsställelsen med livet stagnera och överflödet inte göra oss lyckligare. För att klara den finansiella krisen eldar regeringarna ändå under en ökad konsumtion. Författaren vill visa en annan väg ur denna kris med arbete för alla och fortsatt välfärd. Han beskriver samhällsutvecklingen och vad den betytt för levnadsförhållanden och miljön. Boken gör djupdykning i behoven och drivkrafterna bakom konsumtionen för både konsumenterna och samhällssystemet. Den beskriver «rekyleffekten»: ju effektivare något blir, desto mer konsumerar vi av det. Miljöpolitiken tenderar att jaga sin egen svans. Därför räcker inte enbart effektivitet för hållbar utveckling. Vi måste också använda den klokt. Keynes förslag att växla in effektiviteten i mer fritid har blivit en nödvändig väg att rädda miljön. Vi kan vinna i välfärd och samtidigt minska belastningen på miljön. Det är en omställning med påfrestningar och problem. Ändå måste den till för våra barnbarns skull!Christer Sanne är samhällsforskare, civilingenjör, fil dr och senast docent på KTH. Tidigare böcker bl a "Hur mycket arbete behövs?", "Ett Göteborg mindre" och "Arbetets tid." Se vidare http://goto.glocalnet.net/christersanne

Sanne avslöjar konsumtionsfällan | Göteborgs-Posten - Ekonomi

Debattboken Keynes barnbarn - en bättre framtid med arbete och välfärd Christer Sanne. Forskningsrådet Formas. 2007. Trots den enorma teknik-utvecklingen jobbar vi idag mer och hårdare. Christer Sannes lättlästa bok är början på en ny...

FILNAMN: Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd.pdf

DIMENSIONERA: 7,66 MB

ISBN: 9789154060504

Keynes barnbarn : en bättre framtid med arbete och välfärd ...

Keynes barnbarn - en bättre framtid med arbete och välfärd J M Keynes, 1900-talets mest kände ekonom, tog fasta på att vi i västerlandet blir allt effektivare i produktionen. Redan …
RELATERADE BÖCKER
Med lite magi/Passion på menyn
Resa till och från en ö
Mitt krig, sviter
Nationalekonomins grunder
Först blir det alldeles vitt : en bok om atombomben
Hängiven
Skaparens syfte
Andras pengar
Doft av rosor
Ett skepp kommer lastat Jollen 1