Lingbobreven. Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland. eBook

Lingbobreven. Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland. är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lars Nylander. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Lingbobreven. Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland. online.
Tortedellemiebrame.it Lingbobreven. Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland. Image
BESKRIVNING

Åren 1827-1830 gjorde "kalvskinnsprästen" Nils Johan Ekdahl sin norrländska resa och samlade in medeltidsbrev för Kungliga Antikvitetsakademiens räkning. Sommaren 1830 hade han nått Lingbo by i Skogs socken. Ur gårdsarkivet på "Utigården" tog han tio brev från tiden mellan åren 1427 och 1630 till Stockholm. Kvar i gårdsarkivet lämnade han avskrifter av de tre äldsta breven och referat av de andra. De medeltida breven hamnade sedan i Riksarkivet och finns där fortfarande till försiktig beskådan. Med eftersom breven är sköra och inte helt lättlästa för var och en, kan de behöva översättas till nusvenska och dess innehåll tolkas. Boken "Lingbobreven" har tillkommit för just detta syfte. Mycket kortfattat berör breven så skilda saker som köp och försäljning av hemman och kvittning av "mansslakt", det vill säga ersättning för ett dråp begånget år 1477.

Lars Nylander - Böcker | Bokus bokhandel

Lingbobreven. Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland Av: Lars Nylander År 1830 nådde "kalvskinnsprästen" Nils Johan Ekdahl Skogs socken. Han samlade in medeltidsbrev åt Kungliga Antikvitetsakademien. I Utigårdens arkiv fann han tio medeltidsbrev med spännande innehåll.

FILNAMN: Lingbobreven. Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland..pdf

DIMENSIONERA: 3,35 MB

ISBN: 9789197360807

Lingbo_socken : definition of Lingbo_socken and synonyms ...

Lingbobreven. Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland. Transporter (Sammanfattning AV Eu-Lagstiftningen) 2018. Skönhet och sorg. Flod. DAGENSINTEGRATION.SE.
RELATERADE BÖCKER
Sociala Medier
Helvetet och andra hållplatser
Sommar på den lilla ön i havet
Bildning, utbildning, journalistik: perspektiv på utbildningsprogrammens ideologiska, organisatoriska och peronella förutsättningar
Bilder av ett litet krig : Georgien 2008
Seriemördaren på Malmö Östra sjukhus
Du måste dö
Tro på kärleken - Kapitel 1
Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring
Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla
Man får aldrig veta allt
Domina
"Den gotländska handeln och ""Die Gotländische Genossenschaft"" : några synpunkter"
Identitet : Om Varumärken, Tecken Och Symboler
Baby Jane
Den ärlige tjuven
Vargarnas tid
Mörkerspår
Mord och mordförsök i Månsarud