Lindra smärtan : om medicinsk hypnos i smärtbehandling eBook

Lindra smärtan : om medicinsk hypnos i smärtbehandling är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Basil Finer. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Lindra smärtan : om medicinsk hypnos i smärtbehandling online.
Tortedellemiebrame.it Lindra smärtan : om medicinsk hypnos i smärtbehandling Image
BESKRIVNING

Ungefär var femte svensk lider av svår eller måttlig långvarig smärta. För många av dem kräver smärtan all uppmärksamhet och ruinerar deras livskvalitet. Det finns flera olika metoder att lindra eller avleda smärta. Ett av sätten är hypnosterapi. Om en sådan terapi sätts in tidigt - som en del av flera andra rehabiliteringsåtgärder - kan det minska behovet av smärtläkemedel och deras biverkningar. Hypnosterapi motiverar också patienterna att ta en mer aktiv del i sin rehabilitering och mer eget ansvar. I de flesta fall leder det till en mer positiv livskvalitet för smärtpatienten, trots kvarstående symptom. I den här boken skriver narkosläkaren Basil Finer kunnigt och ömsint om många människors ständiga följeslagare i livet - smärtan. Han delar med sig av ett helt smärtläkarlivs erfarenhet av hypnosbehandlingar på en smärtklinik. Vi får råd om hur vi möter smärtpatienter, vilken grund hypnosterapi bör bygga på och hur den kan utföras. Boken riktar sig till både smärtpatienter och sjukvårdspersonal. Basil Finer är narkosöverläkare. I mer än trettio år arbetade han på en tvärvetenskaplig smärtklinik vid Samariterhemmets sjukhus i Uppsala.

Naturliga sätt att lindra smärta | Kurera.se

Ungefär var femte svensk lider av svår eller måttlig långvarig smärta. För många av dem kräver smärtan all uppmärksamhet och ruinerar deras livskvalitet. Det finns flera olika metoder att lindra eller avleda smärta. Ett av sätten är hypnosterapi. Om en sådan terapi sätts in tidigt - som en del av flera andra rehabilite

FILNAMN: Lindra smärtan : om medicinsk hypnos i smärtbehandling.pdf

DIMENSIONERA: 1,43 MB

ISBN: 9789198203073

Lindra smärtan : om medicinsk hypnos i smärtbehandling 33 ...

Ungefär var femte svensk lider av svår eller måttlig långvarig smärta. För många av dem kräver smärtan all uppmärksamhet och ruinerar deras livskvalitet. Det finns flera olika metoder att lindra eller avleda smärta. Ett av sätten är hypnosterapi. Om en sådan terapi sätts in tidigt - som en del av flera andra rehabilite
RELATERADE BÖCKER
FÖRINTELSEN ? om den nazistiska förföljelsen av de europeiska judarna 1933-1945 ? en historik i essäform / MELLAN MINNE OCH GLÖMSKA ? Europeiska författarporträtt
Det gör så ont att födas
Svenskar
Klinisk fysiologisk kärldiagnostik
Asparna
Samverkanszoner : om forskningsledares syn på samverkan
LILLA KATEKESEN
Hans Ruin : en gränsöverskridare
Lycksökerskan
Onodig latinsk ordbok
Yamal och Storälgen
Text i fokus 2 facit
Systrarna från Brännäset