Rättsfilosofins historia i huvuddrag eBook

Vill du läsa Rättsfilosofins historia i huvuddrag pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Tore Strömberg. Att läsa Rättsfilosofins historia i huvuddrag online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Rättsfilosofins historia i huvuddrag Image
BESKRIVNING

Detta är en kort, översiktlig redovisning av de mest betydande stats- och rättslärorna från antiken till vår egen tid. Med uppmärksammande av sammanhangen med den politiska historien och kyrkohistorien beskrives försöken att finna en rättslig grund för statsmakten antingen i Guds vilja (teokratismen) eller i ett uppdrag från folket (läran om samhällsfördraget). I samband med statslärorna förklaras de viktigaste teorierna om den juridiska rättens grund och beskaffenhet, såsom de olika varianterna av å ena sidan naturrättsåskådning och å andra sidan rättspositivism,den historiska skolans och marxismens rättsteorier samt skiljaktiga moderna åskådningar som den rena rättsläran och den skandinaviska rättsrealismen. Denna upplaga, den tredje, är något utförligare än de föregående.Dessutom har den försetts med en mängd nya noter med bl.a.hänvisningar till klassiska källskrifter. Boken har också utökats med en lista över "tentamensfrågor" på innehållet, varigenom läsaren lättare kan pröva sina kunskaper om detta. Boken vill ge en lättfattlig historisk bakgrund till nutidens stats-och rättsfilosofiska idéer. Den är närmast avsedd som lärobok för blivande jurister men vänder sig också till en bredare, idéhistoriskt intresserad läsekrets.

Allt om Tore Strömberg - Böcker, bilder och kuriosa.

Uppsalaskolan (engelska Scandinavian legal realism) är en juridisk-rättsvetenskaplig skolbildning, vilken uppkom under inflytande av Uppsalafilosofin.Såsom Uppsalaskolans grundläggare betraktas professorerna Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona i Uppsala, eller deras lärare, filosofen Axel Hägerström, som även skrev rättsfilosofiska verk.Den danske rättsfilosofen Alf Ross räknas ...

FILNAMN: Rättsfilosofins historia i huvuddrag.pdf

DIMENSIONERA: 1,72 MB

ISBN: 9789144132204

Allt om Tore Strömberg - Böcker, bilder och kuriosa.

LIBRIS titelinformation: Rättsfilosofins historia i huvuddrag [Ljudupptagning] / Tore Strömberg.
RELATERADE BÖCKER
Bibel för alla
Gyllene illusioner
Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv
Chavs : föraktet för arbetsklassen
Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling
Jag
Helsingborgskungen : om min farfars far, konsul Petter Olsson, och hans ättlingar
Sköldkörtelsjuk och frisk : ett inre kaos
Familjeplanering : preventivmetoder, aborter och rådgivning
Lee Linn : en svensk underrättelseagent
Äppelmusteriet vid Cider Brook
Klassrummens många språk : att förhålla sig till elevers språkbruk
Glöm inte ulna filtar
Spegla språket åk 7 Lärarhandledning
Vera
Även solen har fläckar