Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean! eBook

Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean!-boken skrevs 2013-08-16 av författaren Per Petersson,Björn Olsson,Thomas Lundström,Ola Johansson,Martin Broman. Du kan läsa Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean!-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Per Petersson,Björn Olsson,Thomas Lundström,Ola Johansson,Martin Broman.
Tortedellemiebrame.it Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean! Image
BESKRIVNING

Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean! ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean. Med sina enkla och pedagogiska beskrivningar syftar boken till att ge en bra kunskapsgrund för alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.Boken erbjuder ett effektivt stöd till ledare i arbetet med att träna sin personal. Med korta och kärnfulla kapitel och med reflektions-/diskussionsfrågor efter varje avsnitt blir det enkelt att koppla bokens budskap till den egna verksamheten. Därmed utgör boken en utmärkt grund för att genomföra en konkret och praktisk Lean-träning i den egna verksamheten.Utöver beskrivningen av Lean från värderingar till resultat presenteras ett antal medarbetar- och ledarskapsprinciper. Medarbetarprinciperna beskriver tänkesätt för att på bästa sätt bidra till att skapa en Lean-kultur i organisationen. De kan också med fördel användas som utgångspunkt vid t.ex. utvecklingssamtal. Ledarskapsprinciperna presenteras i sin tur för att alla i organisationen ska förstå ledarens roll i en verksamhet som strävar mot Lean.Boken rekommenderas för alla som vill ha en enkel, lättläst och konkret introduktion till vad Lean innebär. För läsare som i nästa steg vill fördjupa sina kunskaper om Lean rekommenderas boken Lean - Gör avvikelser till framgång! medan boken Ledarskap - Gör Lean till framgång! ger en fördjupning av vad som krävs av en ledare för att lyckas leda sin organisation mot Lean. De tre böckerna bildar en serie och de bygger således på varandra.

Nu finns vår bok "Medarbetarens guide... - Part ...

Beskrivning av utbildningen Lean Basic är en grundutbildning i Lean som allt fler organisationer använder för att på ett effektivt sätt sprida kunskapen om Lean till organisationens alla medarbetare. Utbildningen bygger på boken "Medarbetarens guide till framgång - förbättra med Lean!" och genomförs under 8 korta utbildningstillfällen.

FILNAMN: Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean!.pdf

DIMENSIONERA: 3,94 MB

ISBN: 9789198037210

Medarbetarens guide till framgång - förbättra med Lean ...

Titel: Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean Författare: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2013 Medarbetarens guide till framgång - Referat. Spridningen av Lean som koncept har sedan dess att termen lanserades år 1990 varit enorm.
RELATERADE BÖCKER
Elva
Modets död : så förändrade internet och finansmarknaden våra klädvanor
Odla din egen chili
Dikter
Inga undantag : Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar
Som jag minns : mina och min famijls berättelser
Vårt matematiska universum
Djävulsstjärnan
Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse
Förståelse : insikt & medvetenhet
Mataffären
Den hemlige greven
Den okända släkten
100 sidor om att skriva säljbrev som träffar rakt i hjärtat
Där ingen har gått
Jag var tvungen att gå E8
Byggkeramik : konst att förnya
Skymningslandet