Utsatta och sårbara brottsoffer eBook

Utsatta och sårbara brottsoffer är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Magnus Lindgren,Karl-Åke Pettersson,Bo Hägglund. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Utsatta och sårbara brottsoffer online.
Tortedellemiebrame.it Utsatta och sårbara brottsoffer Image
BESKRIVNING

År 2001 utkom av samma författare den uppmärksammade boken Brottsoffer - Från teori till praktik, som beskriver brottsoffrens långsamma erövring av det offentliga rummet samt ger förslag till åtgärder för att förbättra stödet till dem som utsatts för brott.Denna bok tar ytterligare ett steg mot att öka kunskapen om brottsoffer i samhället genom att lyfta fram situationen för vissa särskilt sårbara brottsoffer. Exempel på grupper som till följd av social position, våldets struktur, offrets ålder och resurser, brottets karaktär etc. uppvisar särskilda reaktioner, problem och behov, är marginaliserade grupper, funktionshindrade, offer för homofobiska och rasistiska brott, resenärer, äldre, kvinnor, barn och ungdomar, samt unga flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Dessa grupper behandlas utförligt i separata kapitel.Boken inleds med en historisk tillbakablick samt en beskrivning av brottsofferperspektivet utifrån grundläggande mänskliga rättigheter. Vidare redogörs för kunskapen om upprepad viktimisering, som kan ses som en brobyggare mellan det brottsförebyggande- och det brottsstödjande arbetet.Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom rättsväsendet samt inom hälso- och sjukvården och den sociala sektorn. Andra som kan ha utbyte av innehållet är personer som i sina yrken möter grupper som beskrivs i boken; verksamma inom hemtjänsten, åldringsvården, gruppboende, Stadsmissionen, Frälsningsarmén etc. Boken kan med fördel även användas som utbildningsmaterial vid folkhögskolor och studiecirklar samt för personer engagerade i ideella organisationer och lokala brottsförebyggande råd. Slutligen kan journalister, politiker och den samhällsintresserade allmänheten ha intresse av bokens innehåll.Innehållsförteckning: 1. Inledning, Författare: Fil. mag. Magnus Lindgren, Polisöverintendent Karl-Åke Pettersson och Kriminalkommissarie Bo Hägglund (Stockholm) 2. Historisk tillbakablick, Författare: Fil. dr. Jenny Björkman (Uppsala) 3. Mänskliga rättigheter, Författare: Professor emeritus Hans Klette (Lund) 4. Upprepad utsatthet, Författare: Fil. lic. Malena Carlstedt (Stockholm) 5. De glömda brottsoffren - utsatthet för brott bland marginaliserade grupper, Författare: Kriminolog Staffan Litzén (Stockholm) 6. Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet, Författare: Fil. dr. Paulina de los Reyes (Uppsala) 7. Brottsdrabbade resenärer, Författare: Jurist Anna Wergens (Umeå) 8. Brottsoffer med funktionshinder, Författare: Leg. läk., fil. dr. Barbro Lewin (Uppsala) 9. Offer för rasistiska brott, Författare: Journalist Anna-Lena Lodenius (Stockholm) 10. Offer för homofobiska brott, Författare: Fil. dr. Eva Tiby (Stockholm) 11. Äldre som brottsoffer, Författare: Socionom Olaug Nesje Juklestad (Norge) och leg. psykoterapeut Hjelde Eriksson (Umeå) 12. Mäns våld mot kvinnor, Författare: Leg. läk. docent Gun Heimer och Informatör Barbro Posse (Uppsala) 13. Barn och ungdomar som brottsoffer, Författare: Debattör Barbro Hindberg (Stockholm) 14. Brottsoffer i fokus - förslag till förbättringar, Författare: Fil. mag. Magnus Lindgren, Polisöverintendent Karl-Åke Pettersson och Kriminalkommissarie Bo Hägglund (Stockholm) Bilagor.

Utsatta och sårbara brottsoffer: Amazon.de: Magnus ...

och de anses inte "förtjäna" rättsväsendets uppmärksamhet (Goodey, 2005). Fångar är liksom andra svaga och sårbara grupper (t.ex. hemlösa, narkotikabrukare, prostituerade och psykiskt sjuka) särskilt utsatta för brott ( Litzén, 2004; Lander, m.fl.; 2002). Liksom de andra

FILNAMN: Utsatta och sårbara brottsoffer.pdf

DIMENSIONERA: 10,36 MB

ISBN: 9789172231924

Brottsoffer tvingas hoppas på slumpen | Aftonbladet

Utsatta och sårbara brottsoffer | Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson, Bo Hägglund | ISBN: 9789172231924 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
RELATERADE BÖCKER
Den som jag trodde skulle göra mig lycklig
Att förstå företagsetik
Nästan för alltid
Präststigen till Alkavare kapell och andra färdvägar i Kvikkjokksfjällen
Aisha
Landet där vad som helst kan hända
8 diagnoser ? det var f#n inte lätt
Vägen hem för Benjamin Blå
Bernadotte : för Sverige hela tiden
Håll Käft!
Läsa mellan raderna
ZOO! #1: Virala genier
Av en annan värld
Sveriges medeltida ballader Band 4:1
Lysande landning
Professionell i förskolan
Syskonen
Manchester United : De största och bästa