Psalmernas värld : tre studier i 1695 års psalmbok eBook

Psalmernas värld : tre studier i 1695 års psalmbok är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Håkan Möller. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Psalmernas värld : tre studier i 1695 års psalmbok online.
Tortedellemiebrame.it Psalmernas värld : tre studier i 1695 års psalmbok Image
BESKRIVNING

Den svenska psalmboken 1695 brukar räknas som ett av 1600-talets mest centrala verk teologiskt och litterärt. Den bok som ett par decennier in på 1800-talet hade utkommit i minst 250 upplagor och tryckts i inte mindre än 1,5 miljoner exemplar och under mer än hundra år flitigt brukats i kyrka och hem kom att få stort inflytande över menighetens perspektiv på tillvaron. 1695 års psalmbok förtjänar beteckning- en folkbok. Trots värderingen av psalmboken som en av de religiöst, ideologiskt och estetiskt viktigaste böckerna i vår äldre litteratur har få undersökningar ägnats dess innehåll. I bokens tre studier rör vi oss från kungen och den officiella politiken under enväldet, från samhällets överhuvud, till folket, undersåtarna och tidens lyx- och modediskurs, för att avslutningsvis närma oss den enskilda andaktsmänniskan, jaget inför Gud. I denna rörelse kan vi inte bara ana spännvidden i 1695 års psalmbok, utan också dess ideologiska och teologiska laddning och betydelse. Håkan Möller är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, teolog och kritiker.

Mjukt band-arkiv - Artos & Norma Bokförlag

Psalmernas värld : Tre studier i 1695 års psalmbok av Håkan Möller häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789177771166. Den svenska psalmboken 1695 ... 1695 års psalmbok var stadfäst och giltig under 124 år, då den ersattes av den wallinska psalmboken.

FILNAMN: Psalmernas värld : tre studier i 1695 års psalmbok.pdf

DIMENSIONERA: 7,71 MB

ISBN: 9789177771166

Den svenska psalmboken 1819 - Unionpedia

1695 års psalmbok.....1 1819 års psalmbok ... man ansett sig tvungen att drastiskt korta ned denna psalm, som i 1986 års psalmbok fått numret 326 i stället för 1. ... Så optimistiskt kunde man för tvåhundra år sedan se på utsik-terna för en värld som låtit sig omvändas till Jesu lära.
RELATERADE BÖCKER
Del 3 - Döden är en man. Styckmordet på Catrine da Costa och jakten på Obducenten och Allmänläkaren
Kyrkesund : Båtar och faryg
Jordnära : etnologiska reflektioner över ny nordisk mat
Goda medborgare och onda tider? : svensk demokratipolitik och myten om den passiva medborgaren
Bunkern
Slusken
De underkända
Stormvinge
Mervärdesskatt i teori och praktik
Vargtimmen: Sagan om Isfolket 21
Discover sherry! : Encounter a whole world of flavours
Vid vägen
Grön magi : från det galna sexiga köket
Reseminnen
En man med litet ansikte
Födelsedagen