Trädgårdsterapi eBook

Trädgårdsterapi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunilla Nilsson,Patrik Grahn,Bengt Börjeson. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Trädgårdsterapi online.
Tortedellemiebrame.it Trädgårdsterapi Image
BESKRIVNING

Kan trädgårdar läka människor? I vilka fysiska miljöer sker denna läkning, eller återhämtning, bäst? Och vad består själva terapin av? Idag anas ett växande intresse för naturens och trädgårdars betydelse för människors hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Det efterfrågas forskningsresultat som visar om och i så fall hur trädgårdar kan sägas ha en läkande effekt. Att använda natur och trädgård som arbetsuppgift och terapeutiskt hjälpmedel har en lång historia. Från vård och omsorg om krigsdrabbade soldater - återhämtande vila i naturens närhet - och som en del av självhushållningen inom 1800-talets slutna psykiatriska vård. Med den nyorientering som ägt rum under de senaste 30 åren fokuseras insatserna idag mot grupper som äldre med demens och barn med olika funktionsnedsättningar. Praktisk och teoretisk utveckling består bl.a. av att identifiera vad som utmärker en terapeutisk, läkande miljö, och att utveckla olika aktiviteter som kan ha en gynnsam effekt på människors hälsa och välbefinnande. Internationellt har området trädgårdsterapi nått en relativt väl etablerad position där verksamma arbetsterapeuter, landskapsarkitekter, miljöpsykologer och socialarbetare bidrar till kunskapsutvecklingen. Boken är alltså tänkt att fungera för studenter inom flera olika discipliner på framför allt grundläggande nivå, men även avancerad nivå. Exempel utöver ovan nämnda är sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare, trädgårdsmästare och övriga intresserade. Se inslag med Gunilla Nilsson från Elmia Äldre 2010 arrangerad av Hälsohögskolan. Följ denna länk för att lyssna på ett inslag från Radio Jönköping om boken.

Goda resultat av trädgårdsterapi i Alnarp - Upsala Nya Tidning

Alnarp är en bebyggelse i Lomma kommun, sedan 2015 ingående i tätorten Lomma.Alnarp ligger i ett område mellan Åkarp, Arlöv och centrala Lomma, omkring 10 kilometer nordost om Malmö.Området var före 2015 klassificerat som en småort och har därefter räknats som en del av tätorten Lomma.. Alnarp är en av Sveriges lantbruksuniversitets campusorter.

FILNAMN: Trädgårdsterapi.pdf

DIMENSIONERA: 10,34 MB

ISBN: 9789144053684

Goda resultat av trädgårdsterapi i Alnarp - Upsala Nya Tidning

trädgårdsterapi. Naturens betydelse för hälsan. Under hösten och vintern gick jag en utbildning på LTU som handlade om naturens betydelse för hälsan. En alldeles underbar kurs om hur läkande skogen och trädgården är för människor.
RELATERADE BÖCKER
I terrorns skugga
Sanningen : en dokumentär
Medeltiden : arbetsbok
Jane Austens brev
Intaget hus
Mot en ny horisont
Mor gifter sig (ättläst)
Imago : kärlekens terapi
Det brinner en eld
Sverigekartan, Gotland
Förlåt och bli fri : en väg till lugn, styrka och välbefinnande
Kåserier
Vicekonsuln
Själsfränder
En enda risk
Norrut: Att springa Appalacherleden och finna sig själv
Formsagor
Den stora fröstölden. Svält, plundring & mord i växtförädlingens århundrade
Det plabbiska rikets nedgång och fall och andra noveller