De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel eBook

De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Birgit Karlsson,Martin Fritz,Ingvar Dahlberg. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel online.
Tortedellemiebrame.it De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel Image
BESKRIVNING

I början av 1800-talet försämrades livsvillkoren hastigt för den växande befolkningen i Göteborg. Detta var en följd av storpolitiska skeenden i Europa. För många ensamstående och familjer stod nöden för dörren. Fattigdomen medförde svält och usla boendeförhållanden, sjukdomar och barnadödlighet blev vanliga, tiggeriet bredde ut sig. Det var genom enskilda insatser och frivilliga gåvor och donationer som hjälp stod att få och år 1819 bildades Sällskapet De Fattiges Vänner. Detta sällskap är idag en stiftelse som verkar som en betydelsefull hjälporganisation. samtidigt som dess historia tecknas får läsaren av denna bok en konkret bild av samhälleliga förändringar och skiftande livsbetingelser under tvåhundra år.

Martin Fritz - Boktugg.se

De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel av Karlsson, Birgit , Fritz, Martin , Dahlberg, Ingvar Förlag : Landsarkivet i Göteborg

FILNAMN: De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel.pdf

DIMENSIONERA: 3,16 MB

ISBN: 9789198465761

Birgit Karlsson - Böcker | Bokus bokhandel

Det avser sådant oavlönat hjälparbete som utförs på regelbun— den basis åt grannar, vänner eller anhöriga som individen inte sammanbor med. Resultaten visade att 28 % av svenskarna utförde sådant arbete, män lika ofta som kvinnor.16 Kvinnorna utförde emellertid i genomsnitt nästan dubbelt så många timmars hjälparbete per månad som männen.
RELATERADE BÖCKER
Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning
Egonaut: Ledarskap och kaos
Idrottsvetenskap : en introduktion
Hemgång
När man skjuter arbetare
Byggnadsfysik : så fungerar hus
Lang Langs Pianoskola 3
Normbrytande eller normbekräftande? : en kvalitativ innehållsanalys av TV-serien Girls ur ett genusperspektiv
Vad är det för fjäril?
Lever du?
Snabba cash (lättläst)
AC/DC
E-hälsa - - innovationer, metoder, interventioner och perspektiv
Arbetsmanual för anhöriga till personer med missbruk och beroende
Farliga flirtar