Ekonomisk familjerätt eBook

Vill du läsa Ekonomisk familjerätt pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Folke Grauers. Att läsa Ekonomisk familjerätt online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Ekonomisk familjerätt Image
BESKRIVNING

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt regler-na om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. fader-skap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten, men eftersom gåvoavtalet har störst betydelse i relationer mellan anhöriga, inne-håller boken även ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t.ex. äktenskapsförord, testamenten och skiftes-handlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna nionde upplaga har för-fattaren gjort ändringar och kompletteringar och fört framställningen à jour fram till hösten 2016. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen. FOLKE GRAUERS har varit professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet och har även varit professor vid Malmö högskola och engagerad i fastighetsmäklarutbildningen där. Han är sedan 1992 ordförande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, en branschnämnd som prövar ersättningskrav mot mäklare och provisionstvister.

Ekonomisk familjerätt - Folke Grauers - Bok ...

Ekonomisk familjerätt är den del av familjerätten som handlar om att lösa ekonomiska frågor, som t ex bodelning och arvsfrågor. Dessa ekonomiska frågor har ofta stor känslomässig betydelse, men det man ska ha i åtanke i en tvist är att såväl ombud som juridiska beslutsfattare enbart har de juridiska och ekonomiska frågorna i fokus.

FILNAMN: Ekonomisk familjerätt.pdf

DIMENSIONERA: 8,91 MB

ISBN: 9789176105375

Ekonomisk familjerätt | Insulander Lindh Advokatbyrå

ligger på ekonomisk familjerätt (dödsbon, boutredningar, bodelningar mm) men jag är även aktiv som försvarare och målsägandebiträde i brottmål och har en del affärsjuridik som jag handlägger. Brottmål. Jag har lång erfarenhet som offentlig
RELATERADE BÖCKER
Fit with food
Tifo
Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande : en demokratididaktisk studie
Svenska träd : upptäck, känn igen och använd
Fascism : en varning
Ett halvt ark papper
E 2000 : Baskurs I Företagsekonomi. 1. Problembok : Classic
Havsöringsguiden : Småland - Öland
Svenska ordboken
Avbrott
Nya Zeeland
Monstermatte Addition och subtraktion 0-100 utan växling 5-p
Till sista blodsdroppen
Felsteg
Ebbas bok
I skuggan av samhället
Kung Märthas döttrar
Flora : närande drycker från växtriket