Miljöledning vid upphandling & inköp eBook

Miljöledning vid upphandling & inköp är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jan-Erik Falk,Charlotta Frenander,Peter Norhstedt,Sven-Olof Ryding. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Miljöledning vid upphandling & inköp online.
Tortedellemiebrame.it Miljöledning vid upphandling & inköp Image
BESKRIVNING

Denna bok vänder sig till alla som arbetar med upphandling och inköp i både offentliga och privata organisationer. Den ger en allmän beskrivning av utgångspunkter och frågeställningar som kan aktualiseras vid miljöanpassad upphandling. Ett av bokens viktigaste syften är att klargöra och beskriva de olika möjligheter som finns att ställa miljökrav vid upphandling och inköp så att det kan ske i större utsträckning än idag. I boken presenteras olika system och verktyg som kan komma att fungera som hjälpmedel i upphandlingsarbetet. Särskilt utrymme ägnas kvalitets- och miljöledningssystem samt miljömärkning och miljödeklarationer. Boken täcker ett flertal olika områden, allt från de lagar och föreskrifter som måste beaktas i offentlig upphandling till allmän vägledning om hur ökad miljöhänsyn kan införas generellt i inköpsprocesser både i den offentliga och privata sektorn. Boken beskriver situationer som kan gynna såväl inköpare som leverantörer som samhället i stort.Jan-Erik Falk är jurist och verksam inom Silf Competence AB med lång erfarenhet av bl.a. utbildning om miljöanpassad upphandling. Han är medlem av Rådet för Offentlig Upphandling (ROU) och European Public Procurement Group. Charlotta Frenander är jurist med flerårig erfarenhet av miljöanpassad upphandling inom främst kommunal sektor. Hon har också genomfört utbildningar i ämnet och arbetar på Miljöstyrningsrådet med frågor som knyter an till miljöanpassad upphandling och EKU-verktyget. Peter Nohrstedt är naturvetare och tidigare sekreterare i EKU-delegationen med ansvar för att utveckla EKU-verktyget. Han är verksam på Miljöstyrningsrådet med frågor som knyter an till miljöanpassad upphandling och EKU-verktyget. Sven-Olof Ryding är naturvetare och arbetar med miljöledningssystem (EMAS och ISO 14001) och miljövarudeklarationer (EPD) på Miljöstyrningsrådet. Han är verksam inom internationell standardisering med ISO 14000-serien om miljöledningssystem och verktyg.

Upphandlare till Inköpsenheten Göteborg och Stockholm ...

Inköp och upphandling; Inköp och upphandling. Uppläsning. Här finns information om upphandling i allmänhet och information till dig som är eller vill bli leverantör åt Region Stockholm. ... Sveriges landsting och regioner samverkar när det gäller att ställa sociala krav vid upphandlingar.

FILNAMN: Miljöledning vid upphandling & inköp.pdf

DIMENSIONERA: 5,36 MB

ISBN: 9789172232112

Miljöledning i staten - Naturvårdsverket

Så vitt vi bedömer det är utgångspunkten alltjämt 15 kap 11 § lagen om offentlig upphandling ... (för kvalitets- respektive miljöledning). ... Därför samlar vi all information som rör inköp och upphandling kopplat till detta på ett ställe på vår webbplats.
RELATERADE BÖCKER
Bäcka-Markus Jägarbravader
Svenskt slanglexikon
Ovillkorlig : en bok om kärlek och respekt
Nordisk Järnvägsalmanacka 2020
Aus meinem Leben : Hans Merseburg berättar för Marianne Anderson
Om incitamentsprogram
Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden
Barn av sin stad
Sandgrav
Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst
De rätta orden - Svenska betydelsefält
Naturkraft
Att använda ord för konstverk
En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån
Livet, Universum & Allting - Populärvetenskapliga Krönikor
LSD för fiskar
Med känsla för barns självkänsla
Änglar i elden