Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 eBook

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Näringsliv Svenskt. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 online.
Tortedellemiebrame.it Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 Image
BESKRIVNING

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 - vid medlemskap i Svenskt Näringsliv Som arbetsgivare har företaget enligt lag vissa sociala skyldigheter. Företaget ska till exempel betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften finansierar huvudsakligen de lagstadgade sociala försäkringarna såsom sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Företaget kan också genom kollektivavtal vara skyldig att svara för vissa sociala förmåner för de anställda.När ditt företag blir bundet av kollektivavtal stadgar detta vilka skyldigheter företaget har vad gäller försäkringar och pensioner.Försäkringar på arbetsmarknaden - vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv vill ge dig information som beskriver konsekvenserna för företag i avseende på försäkringar och pensioner samt upplysa om hur man praktiskt går till väga för att uppfylla sina skyldigheter.Det är en kortfattad översikt över de kollektivavtalade försäkringarna på den privata arbetsmarknaden och arbetsgivarens kostnader för dessa.

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och ...

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Boken ger dig som arbetsgivare en fördjupad information om de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare och tjänstemän. Boken beskriver vilka ar...

FILNAMN: Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012.pdf

DIMENSIONERA: 2,96 MB

ISBN: 9789174377958

Mer om kollektivavtal - Jusek

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur lagstadgade försäkringar och avtalsförsäkringar fungerar. Nu erbjuder Svenska Försäkringsföreningen en kurs som ger dig fördjupad kunskap i det lagstadgade försäkringsskyddet och avtalsförsäkringar. Under tre dagar i mars ges du möjlighet att närma dig ett område som ofta anses svåröverskådligt.
RELATERADE BÖCKER
Pedagogik för 2000-talet
Kvinnornas stad
Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi - Fallet AstraZenecas BioVentureHub
Arbetslivets omvandling genom organisatoriska förändringar
Samlade skrifter 2
Den svåraste striden
Agenter, propaganda & motståndsrörelse : faktorer som påverkade Amerikaemigrationen
Mannakornet : en livshistoria om Ulla Lidman-Frostenson
Gömda krigsfartyg : sökandet efter andra världskrigets övergivna, sänkta och bevarade krigsfartyg
Karl Berg : gruvarbetaren
Ulrica Hydman Vallien : en paradisattack
Dostojevskij : liv och dikt