God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning eBook

Vill du läsa God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jan Wallgren,Lars Holmgård. Att läsa God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning Image
BESKRIVNING

Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Detta är den första samlade framställningen av de processuella och materiella reglerna. I "God man, förvaltare och förmyndare" ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor är när den hjälpbehövandes behov bör tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom godmanskap, vilka slutsatser som ska dras av ett läkarintyg samt när ett ärende är tvistigt och därför inte får handläggas av en notarie. Boken vänder sig till alla som i tingsrätt och hovrätt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Även personer utanför domstolarna har utbyte av boken.

God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas ...

God man, förvaltare och förmyndare : Domstolarnas handläggning - Häftad. Finns i lager, 661 kr. Information från förlaget

FILNAMN: God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning.pdf

DIMENSIONERA: 6,92 MB

ISBN: 9789139116905

God man, förvaltare, förmyndare - Uddevalla kommun

Den som har fyllt 16 år kan själv ansöka om god man. En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp. Även överförmyndaren i kommunen har rätt att ansöka om god man åt en person som behöver hjälp.
RELATERADE BÖCKER
Snittblommor från trädgården
Det rätta valet
Mitt Madrid
Gratis marknadsföring del 1 : om e-böcker, nyhetsbrev och att skaffa kunder
Minne, jag, 1800 : Litterär självframställning hos Atterbom, Geijer, Widerb
Goda omen
När förändringens vindar blåser
Det trotsiga hoppet
Konstnären Evert Taube
Martin Luther finner trons väg