Väsentliga regler kring markanvändning - En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med pla eBook

Väsentliga regler kring markanvändning - En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med pla-boken skrevs 2016-10-06 av författaren Olle Nordberg. Du kan läsa Väsentliga regler kring markanvändning - En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med pla-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Olle Nordberg.
Tortedellemiebrame.it Väsentliga regler kring markanvändning - En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med pla Image
BESKRIVNING

Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan. Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som blivande byggingenjörer , fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, mäklare och ingenjörer i lantmäteri, väg och vatten eller Samhällsbyggnad behöver känna till. Eftersom boken är anpassad till grundkurser har delar av lagstiftningen med avsikt utelämnats och i vissa fall förenklats.Boken behandlar följande lagar: - Kulturmiljölag kapitel 1-3 - Miljöbalkens kapitel 1-12, 16-17, 24, 26, 31, 32 - Väglagen - Anläggningslagen - Lag om allmänna vattentjänster/VattentjänstlagenAndra upplagan är reviderad med hänsyn till lagändringar som skett och utökad med fler exempel inom vissa avsnitt.

Books | KTH

Väsentliga regler kring markanvändning : en introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lag om allmänna vattentjänster och hur de samverkar med plan- och bygglagen Författar-presentation: Olle Nordberg

FILNAMN: Väsentliga regler kring markanvändning - En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med pla.pdf

DIMENSIONERA: 6,37 MB

ISBN: 9789172236554

Miljö- transport- & planeringsrätt

Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som blivande byggingenjörer , fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, mäklare och ingenjörer i lantmäteri, väg och vatten eller Samhällsbyggnad behöver känna till.
RELATERADE BÖCKER
Tacksägelsen
Religion och socialt arbete
Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Tror du på astrologi? : lättsmält om astrologins historia
Du glädjerika sköna
Gustaf Frödings poesi
14-åriga Amanda vågade inte berätta
Gycklaren
Alltid älskad : samlingsvolym
Breven från E