Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning : klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten eBook

Vill du läsa Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning : klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anna Lewander. Att läsa Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning : klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning : klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten Image
BESKRIVNING

Den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen mellan ränta och utdelning är en fråga av grundläggande betydelse för aktiebolagets finansiering. Aktiebolaget medges avdrag för finansieringskostnader i form av ränta medan utdelning inte anses avdragsgill i skattehänseende. Det är därför av stor vikt för såväl aktiebolaget som staten att veta vad som klassificeras som det ena eller det andra och var gränsen går mellan dessa olika avkastningsformer. Gränsdragningen ställs framför allt på sin spets vid finansiering med hybridinstrument som kan klassificeras som både främmande och eget kapital. Frågan är dock inte isolerad inom skatterätten utan klassificeringen av finansiella instrument är av grundläggande betydelse även för aktiebolagets redovisning. I svensk skatterätt lagregleras varken klassificeringen av instrument eller avkastning och gränsdragningen får istället avgöras mot bakgrund av praxis. I redovisningsrätten finns däremot utförliga regler för detta ändamål och utanför Sveriges gränser finns exempel på rättssystem där den skatterättsliga klassificeringen har lagreglerats. Hur går den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen till i praktiken och vilken påverkan kan redovisningsrätten ha på området? Akademisk avhandling.

Anmälan av Anna Lewanders avhandling. Den skatterättsliga ...

Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning - Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten, Skattenytt nr 3, 2018. 65. Beskattning av styrelseledamöters arvoden, Juridisk Tidskrift 2017-18, sid 691 - 700. 66. Donationsförordningen och forskningsfinansiering i samklang med nutiden?

FILNAMN: Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning : klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten.pdf

DIMENSIONERA: 7,72 MB

ISBN: 9789176789865

Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och ...

Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning: klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten (Inbunden, 2017) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker SPARA på ditt inköp nu!
RELATERADE BÖCKER
Hitta ditt personliga ledarskap : det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv
Kraften av tre små ord
Stockholms järnvägar : miljöer från förr och nu. Del 3, Nordöstra Stockholm
Systrarna - Band 2
Bel Ami
I flyktens skugga
Tiden läker inga sår
Tamara Drewe
Marinarkeologi : en introduktion till vetenskapen om det sjunkna förflutna
Drömmar och dilemman
Övervakning och straff : fängelsets födelse
Under samma himmel CD
Slut på leken
Kom igång med 5:2
Mordet på Margaret Thatcher
Svalbäddsfeber