Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter eBook

Vill du läsa Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Per Kågeson,Lars Zetterberg,Kristina Forsbacka. Att läsa Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter Image
BESKRIVNING

Samtidigt som klimatfrågan växer i betydelse fortsätter transportsektorns utsläpp av växthusgaser att öka. EU har satt ett tak för utsläpp från kraftproduktion, större värmeverk och energiintensiv industri och infört ett system för handel med utsläppsrätter. Något sådant tak finns ännu inte för transportsektorns utsläpp, men vägtrafikens emissioner hålls tillbaka av förhållandevis höga skatter på drivmedel. Det pågår en diskussion i EU om vilka styrmedel som ska användas för att minska utsläppen från transporter. En möjlighet är att utvidga det redan existerande systemet för handel med utsläppsrätter till att även omfatta transportsektorn.Sverige vill vara ett föregångsland inom klimatpolitiken, men klimatfrågan är av global karaktär och de samlade utsläppen från den svenska verksamheten utgör bara några promille av de totala emissionerna och lösningen måste sökas i internationell samverkan. I väntan på att ett gemensamt globalt agerande ska bli möjligt utgör EU den naturliga beslutsnivån för Sveriges del.Boken redovisar lättfattligt och översiktligt för- och nackdelar med ekonomiska styrmedel som skatter och handel med utsläppsrätter som kan användas för att reducera transportsektorns utsläpp i Europa.Per Kågeson är fil.dr i miljösystemanalys och författare till cirka 25 böcker i olika ämnen. Lars Zetterberg är forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Kristina Forsbacka är biträdande jurist på Wistrand Advokatbyrå.

klimat | Adlibris

Koldioxid är den huvudsakliga växthusgasen som ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. För vissa sektorer omfattas även utsläpp av andra typer av växthusgaser, bland annat perfluorkolväten och dikväveoxid. Handel med utsläppsrätter omfattar för närvarande cirka 40 procent av EU-ländernas totala utsläpp av koldioxid.

FILNAMN: Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter.pdf

DIMENSIONERA: 1,39 MB

ISBN: 9789185695508

Det klimatpolitiska ramverket - Regeringen.se

Transporter och klimat : om koldioxid och handel med utsläppsrätter. Författare: ... Sveriges del. Boken redovisar lättfattligt och översiktligt för- och nackdelar med ekonomiska styrmedel som skatter och handel med utsläppsrätter som kan användas för att reducera transportsektorns utsläpp i Europa.
RELATERADE BÖCKER
Tips från coachen - 5 nycklar till att öka glädjen och livslusten i vardagen
Engelbrekt och bondeupproren
Trefaldighetskyrkan på Majorsgatan
Danis flygprov
Lycksalighetens ö del I
Små stora saker
Branden
Stora boken om Rörstrand
Landsförrädaren
Popklassiker 70-talet
målarbok Årgång Antik dockor Ganska ansikten För vuxna Barn pensionärer Äldre Hem Arbete Sjukhus flygplan Brukar Slappna av Dekorera Hänga Gåva Minnes
Prinsessor i Skandinavien
Miniliv
Tyll
Vilddjurets märke och andra sällsamma berättelser