Den världsvida pentekostalismen eBook

Den världsvida pentekostalismen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Allan H Anderson,David Westerlund. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Den världsvida pentekostalismen online.
Tortedellemiebrame.it Den världsvida pentekostalismen Image
BESKRIVNING

Pentekostalism är en stor och globalt spridd kristen rörelse som särskilt betonar vikten av karismatiska gåvor som förknippas med den heliga Anden, till exempel helande och profeterande. Den är den form av religion som växer allra snabbast, antalet deltagare världen över antas uppgå till ungefär en halv miljard. I boken skildras de första hundra årens utveckling på alla kontinenter. Termen pentekostalism förstås här i vid mening och därför beskrivs här såväl klassiska pentekostaler (Pingtsrörelsen) såväl som katolska och lutherska karismatiska kristna och nypentekostaler som Livets Ord och liknande grupper. Boken är unik med sin utpräglat globala inriktningen. Allan H. Anderson är verksam som professor i Global Pentecostal Studies vid Birmingham universitet. David Westerlund är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

PDF "Att ikläda sig ansvar"

Allan Anderson (born 21 September 1949) is a British theologian and the Professor of Mission and Pentecostal Studies at the University of Birmingham. He is frequently cited as one of the foremost scholars on Global Pentecostalism.

FILNAMN: Den världsvida pentekostalismen.pdf

DIMENSIONERA: 9,49 MB

ISBN: 9789175042534

Den världsvida pentekostalismen (Inbunden, 2012) • Se ...

2 A. H. Andersson och D.Westerlund, Den världsvida pentekostalismen, Stockholm: Dialogos Förlag, 2012, s. 30-31. Andersson och Westerlund argumenterar för att det inte går att tala om en gemensam världsvid rörelse utan att det handlar om flera olika pentekostalismer: Det finns lika många former av pentekostal och
RELATERADE BÖCKER
Medberoende och moral : framväxten av en problemkategori
Spionfallet Ströberg
Von Spatz
Strategiska perspektiv på samtal för utveckling
En eld som brinner : En eld som brinner
Jag målar som en gud : Ellen Thesleffs liv och konst
1980 : (tredje boken i Yorkshire-kvartetten)
Anna på Brännö / Lättläst
Människan utan innehåll
Samhällsvetenskapliga metoder
Bristol UK Aerial Photographs and Tourist Attractions: Aerial Photography Interpretation