Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40. : Delbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för a eBook

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40. : Delbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för a-boken skrevs 2016-06-20 av författaren none. Du kan läsa Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40. : Delbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för a-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
Tortedellemiebrame.it Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40. : Delbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för a Image
BESKRIVNING

Konstaterar att den som deltar i en väpnad konflikt utomlands för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas i mycket stor utsträckning. Samtidigt finns det typer av deltagande som i dag inte är kriminaliserat. Exempel är materielvård, transport och underhåll eller matlagning som bidrar till organisationens förmåga att delta i en väpnad konflikt och begå allvarliga brott. Mot den bakgrunden lämnar utredningen förslag till en utvidgning av det straffbara området. Utredningen föreslår bland annat följande:en ny straffbestämmelse om deltagande i stridsrelaterad verksamhet i en väpnad konflikt utomlands till stöd för en terroristorganisationen utvidgning av straffansvaret för resor i terrorismsyfte, finansiering av sådana resor och rekrytering till deltagande i stridsrelaterad verksamhet.en utvidgning av straffansvaret för olovlig värvning. Särskild utredare: Lars Werkström.

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga ...

Ju 2014:26 Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism . Mer information. SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation.

FILNAMN: Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40. : Delbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för a.pdf

DIMENSIONERA: 2,21 MB

ISBN: 9789138244579

PDF Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad ...

Utredningen, som antog namnet Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26), avlämnade den 17 juni 2015 delbetänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) och den 15 juni 2016 delbetänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en ...
RELATERADE BÖCKER
Jag såg henne idag i receptionen
Udda lirare
En skandal i Böhmen (En Sherlock Holmes-novell)
Vän sökes / Lättläst
Boken om sfi : erfarenheter, undervisning och organisation
Liggtimmerhus : tillsyn och reparation
Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande
Runor : Att spå som man gjorde förr
Svärd & Svartkonst : Äventyr i underjorden
Efter repetitionen
Hemligheten: från ögonkast till varaktig relation
Johan Bäckström : folkkonstnär i Östergötland