Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33 : eBook

Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33 : är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33 : online.
Tortedellemiebrame.it Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33 : Image
BESKRIVNING

Redovisar Försvarsberedningen sin syn på utvecklingen och förändringarna i omvärlden samt dess konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Rapporten beskriver och analyserar flera geografiska regioner såväl som tematiska områden. Försvarsberedningen betonar liksom tidigare vikten av en samlad syn på säkerhet som inkluderar flera sektorer. Säkerhetsarbetet omfattar en lång rad aspekter inom flera politikområden och aktörerna finns inom såväl offentlig som privat sektor. Försvarsberedningen konstaterar att framtiden blir allt svårare att förutsäga. Trots det måste det göras bedömningar, och dras konsekvenser av dessa bedömningar, för att kunna inrikta den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Snabbheten i utvecklingen och i skeenden är tydlig. Detta stärker behovet av att bygga säkerhet tillsammans med andra. För att kunna hantera utvecklingen i en föränderlig värld måste Sveriges försvars- och säkerhetspolitik medge ett flexibelt agerande. Det nordiska samarbetet är av stor vikt för Sverige, inte minst bör det nordiska försvarssamarbetet fördjupas. Den politiska utvecklingen i Ryssland är oroande liksom de ambitiösa moderniseringsplanerna av de väpnade styrkorna. Detta sammantaget ökar osäkerheten jämfört med 2007. Solidaritetspolitiken ska vara grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Det går inte att föreställa sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle påverka ett land. Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid. Försvarsberedningen anser att Sverige måste kunna värna landets suveränitet, svenska rättigheter och intressen, våra grundläggande värderingar samt skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning.

PDF Beskrivning LÄSA LADDA NER

Beredningens uppdrag var att redovisa sin syn på konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik utifrån Försvarsberedningens rapport om det säkerhetspolitiska läget: Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33). Beredningen tillsattes i januari 2014 och sammanträdde till och med juni i år.

FILNAMN: Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33 :.pdf

DIMENSIONERA: 1,75 MB

ISBN: 9789138239544

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) Organ inom ...

Vägval i en globaliserad värld - Försvarsberedningens omvärldsanalys. Ds 2013:33. Inledning 15 I kapitel tre finns dels ett stycke som beskriver MSB:s ambitioner som forskningsfinansiär och dels myndighetens erfarenheter av det forskningsprogram som föregick denna strategi.
RELATERADE BÖCKER
Kommunismens idé
Den skyldige
MAX-lab i förklarat ljus : från Ur-MAX till MAX IV
Barn som tvingas välja bort en förälder : föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Fler fjällsmultron
Livstider : kvinnoliv på 1900-talet
Draculas Guest
Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och utvecklas på jobbet
Bakverk från New York : brownie, morotskaka, cheescake, pannkaka ...
Vad jag skulle bli när jag blev stor
Faller fritt som i en dröm
En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar
Sverige, juggarna och jag
Grimm special edition
Under mistlarna
Århundradets kärlekskrig : en punktroman
Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete