Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad eBook

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad-boken skrevs 2016-06-02 av författaren Oskar Broberg,Peter Hedberg,Lars Karlsson,Åsa Malmström-Rognes,Tom Petersson. Du kan läsa Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Oskar Broberg,Peter Hedberg,Lars Karlsson,Åsa Malmström-Rognes,Tom Petersson.
Tortedellemiebrame.it Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad Image
BESKRIVNING

De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet.För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet av några år ersattes av en privatägd rörelse som aktivt försökte förvärva andra aktörer på den internationella marknaden.Detta gjorde att fondbörsens betydelse för den svenska finansmarknaden i grunden förändrades en omvandling som hänger nära samman med förändringar på den svenska finansmarknaden under slutet av 1970-talet början av 1980-talet.Möjligheterna för företag att finansiera sin verksamhet förändrades som en följd av detta, samtidigt som börshandeln blev ett redskap för att bygga upp personliga förmögenheter och ackumulera pensionskapital.I denna bok beskrivs och analyseras Stockholmsbörsens utveckling och omvandling från 1960-talets mitt fram till början av 2010-talet. Författarna är ekonomiskhistorikerna Mats Larsson, Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson och Anders Ögren.

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad av Mats Larsson ( Bok ) 2016, Svenska, För vuxna Ämne: Sverige, 1900-talet, Fondbörser, 2000-talet, Stockholmsbörsen,

FILNAMN: Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad.pdf

DIMENSIONERA: 2,66 MB

ISBN: 9789175043036

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad - Dialogos

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad av Mats Larsson ( Bok ) 2016, Svenska, För vuxna Ämne: Sverige, 1900-talet, Fondbörser, 2000-talet, Stockholmsbörsen,
RELATERADE BÖCKER
Tiden rinner ut
FM Fakta kontor
Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker = Our era's fear of quality
Kaplanen Herman Hedberg : ett liv i tillbedjan och själavård
RA VVS & Kyl 09 : råd och anvisningar till AMA VVS och Kyl 09
Ordning och reda
Fatta lagen! : från hatbrott till snatteri och svartjobb
Stormvinge
Det kreativa ögat : om perception, semiotik och bildspråk
Första stegen på bönens väg
Myter om mat
Flodguden del 1