Forskningens hantverk eBook

Forskningens hantverk är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Inger Lindstedt. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Forskningens hantverk online.
Tortedellemiebrame.it Forskningens hantverk Image
BESKRIVNING

Vad är egentligen forskning? Vad gör en forskare och hur bedriver man forskning? I Forskningens hantverk beskriver och förklarar författaren hur man på ett effektivt och praktiskt sätt kan arbeta med sin egen forskningsuppgift, från allra första början fram till färdig uppsats, rapport eller examensarbete. Boken tar pedagogiskt upp alla steg i forskningsprocessen från problemformulering till resultatredovisning. Att forska handlar i grunden om några enkla saker: undersöka ett bestämt och väl avgränsat problem, arbeta systematiskt och metodiskt, ärligt redovisa kunskaper och idéer som kommer från andra, ärligt redovisa vad man gjort och hur, redogöra för resultaten, analysera sina resultat och till slut presentera dem för sin läsekrets i form av text. Arbetsprocessen för forskning lägger grunden för det systematiska arbetet och gör det möjligt att kunna dra slutsatser av de resultat man fått. Denna andra upplaga har tagit i beaktande lagändringen som innebär att personuppgiftslagen (PUL) ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). Forskningens hantverk vänder sig i första hand till studenter inom grundutbildning, magister- och masterutbildning vid universitet och högskolor.

Möbler och hantverk - Linköpings universitet

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. De olika universitet och högskolor som utför uppdraget svarar självständigt för urval och kvalitetssäkring.

FILNAMN: Forskningens hantverk.pdf

DIMENSIONERA: 10,79 MB

ISBN: 9789144130019

Kulturmiljöns hantverk vid Dacapo - Svenska ...

Textens hantverk handlar framför allt om att skriva uppsatser, rapporter, artiklar och liknande typer av texter. Många av råden är generella och gäller för allt skrivande, medan andra handlar mycket konkret om den vetenskapliga texten.
RELATERADE BÖCKER
Copyright in a borderless online environment
Räfvhonan
Fyra noveller från Novellix : Om längtan och livskraft
Ryggmärgsskador: behandling och rehabilitering
Design för hållbar utveckling : ekologi, ekonomi, kultur
Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag
Hamlet
Driven till max : Överlevnadsguide för dig som inte kan sluta prestera
Drömmar i vaket tillstånd
Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom
Leona. Alla medel tillåtna
Brightmares Ultimata Träningsjournal - cerise
Slimline pocket Folkbibeln 2015
Den döende dandyn
+46:3D Lärarcd Texter
Frisk utan fusk : vetenskapliga svar på hälsomyter