Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys eBook

Vill du läsa Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jonas Aspelin. Att läsa Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys Image
BESKRIVNING

Då det gått ungefär tjugo minuter av lektionen börjar läraren Thomas tänka att mycket av det han talat om är svårgripbart. Han har fått en mängd indikationer på att eleverna inte följer med i framställningen. Många sitter och pratar om annat, någon tittar ut genom fönstret, flera ser ner i sina böcker eller kladdar i sina skrivböcker. Thomas frågar eleverna vad som är på tok. En blond flicka på tredje raden svarar: "Det är lite svårt att hänga med, du rör dig från staten till en massa bilmodeller." Thomas ler: "Ja, det är bra du säger till. Det är faktiskt skitkrångligt det här." Ordning/oordning är ett återkommande tema i skoldebatten. I denna bok behandlas frågan om undervisningens sociala organisation: hur samordnas individers beteende i pedagogiska sammanhang? Utgångspunkt tas i interak- tionistisk teoribildning. I brännpunkten finns samspelet mellan lärare och elever. Genom analys av konkreta fall där aktörer som Thomas, Zlatan och Caligula spelar huvudroller får vi inblick i det interaktionistiska tänkandet och förståelse av vad som sker i klassrummet. Boken vänder sig till alla som intresserar sig för teorier om socialt samspel. Den lämpar sig för olika samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar och då i synnerhet för lärarutbildningen.

Zlatan, Caligula och ordningen i skolan : en ... - CORE

Lund: Studentlitteratur Berg, E. M. (2004) Coaching - att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: Besjälat lärande, skisser till en fördjupad pedagogik Barn med socio-emotionella problem

FILNAMN: Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys.pdf

DIMENSIONERA: 8,30 MB

ISBN: 9789144030272

Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En ...

Zlatan, Caligula och ordningen i skolan (Studentlitteratur: 2003) Av Jonas Aspelin. Ordning/oordning är ett återkommande tema i skoldebatten. I denna bok behandlas frågan om undervisningens sociala organisation: hur samordnas individers beteende i pedagogiska sammanhang? Utgångspunkten tas i interaktionistisk teoribildning.
RELATERADE BÖCKER
Öppna ögonen, Walter Liebknecht
Guds ekonomi
Birgitta Ulfsson - Med och mot min vilja
Jerusalem I : i Dalarne
Bevingat : magiska möten i fågelmarken
Jag har alltid tillbett kvinnorna
Övergångsställen
Rödluvan och vargen
MI för praktiker : stöd och vägledning för motiverande samtal
Utanför hegemonin