Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014 eBook

Vill du läsa Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå. Att läsa Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014 online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014 Image
BESKRIVNING

Rapporten beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda, under valåret 2014. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Genom jämförelser med föregående kartläggning över utsattheten 2012 kan vi med rapporten för första gången säga nåogt om utsattheten under ett valår och hur den skiljer sig från ett mellanliggande år.Det är den tredje kartläggningen som Brå gjort på uppdrag av regeringen där förtroendevalda i fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevald under 2014.

Politiker kan räkna med fler hot under valåret | SVT Nyheter

Ladda ner Politikernas trygghetsundersökning 2017 : förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016 boken lokalt! Här är de bästa Brottsförebyggande rådet/Brå böckerna och mer. Politikernas trygghetsundersökning 2017 : förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016 Ladda ner en PDF fil är nu så enkelt!

FILNAMN: Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014.pdf

DIMENSIONERA: 3,30 MB

ISBN: 9789187335570

Politikernas trygghetsundersökning 2015 ...

Hatbrott 2014 : Statistik över ... Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014 Brottsförebyggande Rådet, Brå Häftad. 154. Politikernas trygghetsundersökning 2017 : förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016 Brottsförebyggande Rådet ...
RELATERADE BÖCKER
På den förlorade ungdomens café
Staden vi har till låns
Glasarkitektur
Hissen
Mer än en klubb
Lagbridge med Lawrence
Förrädare! : att vinna krig med svek
Den outgrundliga hemligheten
Städerna inuti Hall
Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1
Min Hästs bästa, vol. 6
Vad gör den härskande klassen när den härskar? : statsapparater och statsma
Sju dagar kvar att leva : en berättelse om brott och dödsstraff
De osedda : i huvudet på en psykolog
Magkänslans anatomi : Om hur vi bör tänka och när vi gör bäst i att låta bli
Bibeln
Nya Belysningsboken : Så ljussätter du utomhus
Hämndens ögonblick