Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap eBook

Vill du läsa Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jonas F Ludvigsson. Att läsa Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap Image
BESKRIVNING

I Att börja forska diskuterar författaren hur man skriver studieprotokoll, projektansökningar och vetenskapliga artiklar. Boken rymmer ett antal övningsuppgifter i engelsk grammatik, liksom en översikt över fallgropar i det engelska språket. Orienterande kapitel om kvantitativ och kvalitativ forskning kompletteras med kapitel om meta analyser, fusk, impact factor och hur man hanterar ett referens program.Ett flertal kapitel behandlar praktiska aspekter av forskningen - informa tions sökning, att hålla föredrag, att ordna ett möte, att granska en artikel - men även doktorandens rättigheter och status diskuteras. Bokens avslutande kapitel innehåller en översikt över vanliga statistiska test och hur dessa tester utförs i tre vanliga statistikprogram. I boken finns också tips och länkar till användbara webbplatser.Att börja forska är en handbok som främst vänder sig till den nyblivne doktoranden men även till studenter vid vård- och läkarutbildningar som ska genomföra examensarbete eller påbörja doktorandstudier.För var och en som tänker börja forska, speciellt inom det medicinska området, är detta en värdefull bok - praktisk och handfast - för att bättre kunna hantera olika situationer inom forskningen, speciellt i det tidigare skedet. Jag är övertygad om att det är lönsamt för varje forskargrupp att ha denna bok att sticka i handen på nya forskarstudenter parallellt med de direkt vetenskapliga artiklarna. Professor Hans Wigzell, rektor, Karolinska Institutet 1995-2003

Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap ...

Title: Att börja forska - - inom medicin och vårdvetenskap Jonas F Ludvigsson Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/29/2019 7:06:55 PM

FILNAMN: Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap.pdf

DIMENSIONERA: 6,57 MB

ISBN: 9789144097367

Omvårdnad: forskning & teori - böcker | Adlibris

Studentlitteratur Att börja forska inom medicin, bio- och vårdvetenskap Jonas F. Ludvigsson Andra upplagan. Inköpt 2019. Oanvänd Slottsvägen 42 18352 Täby
RELATERADE BÖCKER
Slutet på världen som vi känner den
April i anhörigsverige
Skiffertak
Gräs & bambu : inspiration, skötsel, lexikon
Herr Arnes penningar
Historien om New York
Med outsiderns blick
Vargarna i Calla
Levande läppar rekommenderas
Hjärtevän
Källsortering och återvinning: Handledning
Krydda med musik
It's only rock'n'roll,but I like it #2
Arbetsmiljö- och hälsoarbete i småföretag - försök till helhetsbild.