De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" eBook

Vill du läsa De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Howard Bath,John Seita. Att läsa De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö
BESKRIVNING

Hur kan vuxna möta traumatiserade barn och ungdomar på ett sätt som främjar läkning och återhämtning? Vilka terapeutiska verktyg behöver personer som inte arbetar med psykoterapi men ändå möter barn och unga vars beteenden kan vara såväl svårbegripliga som utmanande? I den här boken presenteras "de tre pelarna i traumamedveten omsorg": trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier för att hantera livets utmaningar. Författarna visar att omsorgs- och skolmiljöer som bygger på "de tre pelarna" och kännetecknas av sunda mellanmänskliga relationer är de viktigaste ingredienserna i psykiskt läkande och återhämtning. "De tre pelarna" utgör ett tydligt ramverk som är enkelt att använda i praktiken. Det innefattar bland annat vardagliga färdigheter som kan läras ut och åskådliggöras men som inte kräver formella kvalifikationer eller högre utbildning. Boken riktar sig främst till dem som i sitt liv och arbetsliv möter traumatiserade barn och ungdomar. Det kan vara familjehemsföräldrar, behandlingsassistenter, lärare, boendepersonal eller föräldrar och andra närstående. De tre pelarna i traumamedveten omsorg fungerar också som en praktisk vägledning och som ett ramverk för professionella som utbildar, handleder och stöttar viktiga vuxna i utsatta barns och ungdomars vardag.

Om Skolverkets och Rädda Barnens utbildning i ...

TMO Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som fått allt större spridning i Sverige de senaste åren. Det har utvecklats av Rädda barnen som uppmärksammat ett behov av ökad kunskap om hur verksamheter bäst möter barn och ungdomar med potentiellt trauma. Hos behandlande instanser som t.ex. barn och ungdomspsykiatrin finns etablerad kunskap om trauma och vilken…

FILNAMN: De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna".pdf

DIMENSIONERA: 2,54 MB

ISBN: 9789144128535

De tre pelarna i traumamedveten omsorg : att skapa en ...

De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" Howard Bath, John Seita ... De specifika problem som utmärker handledning av vårdpersonal diskuteras i ett särskilt kapitel om institutionshandledning.
RELATERADE BÖCKER
Periodiska systemet
Pratstart - 35 texter för samtal om Gud och livet
Tidskriften Mana 1(2019) Jordens fördömda
Den nakna sanningen om blottande censur
Trasiga toner : från Tornedalen till Franska trion
Frusen fasad och krossat glas
Porträttet
Vattenspeglar
Krävs ofärd för välfärd?
Med fötterna på jorden och huvudet bland stjärnorna
En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran