Psykosocialt arbete eBook

Psykosocialt arbete är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Diana Thorzén,Carl E Olivestam,Håkan Thorsén. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Psykosocialt arbete online.
Tortedellemiebrame.it Psykosocialt arbete Image
BESKRIVNING

Syftet med denna bok är att påvisa vikten av psykosocialt arbete bland barn och ungdomar. Vi har koncentrerat framställningen på utsatta barn och ungdomar, hur man upptäcker och åtgärdar deras problem. Vi är medvetna om att gränsen mellan utslagna och utsatta är flytande. Här behandlar vi inte barn och ungdomar med svårare psykosociala problem, eftersom dessa i regel kräver vård på någon institution där personalen har högre utbildning. I vår bearbetning av den psykosociala problematiken behandlar vi också vuxenperspektivet. Det kommer naturligt med när det gäller samspelet med arbetskamrater, myndighetspersoner och föräldrar. Vi har valt en pedagogisk tydlighet genom att ge många konkreta exempel för att sätta in de teoretiska resonemangen i konkret tillämpning. Enligt barnkonventionen är man barn till 18 års ålder medan socialstyrelsen hävdar att "omsorgen om barn och ungdomarsträcker sig upp i 20-årsåldern". Vi har valt att genomgående i vårtext använda benämningen "barn och ungdomar".

Psykosocialt arbete - Act Svenska kyrkan

Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet den yttre samhälleliga och den inre personliga. Med utgångspunkt i systemteori och psykodynamisk teori utvecklar författarna begrepp och modeller som ...

FILNAMN: Psykosocialt arbete.pdf

DIMENSIONERA: 4,17 MB

ISBN: 9789186619121

Samarbete med föräldrar främjar nyanländas lärande ...

Ethel Lindberg Auktoriserad Socionom & Handledare i Psykosocialt arbete. Kontakt Mobil: 070-403 3085 Epost: [email protected] Mottagning Järntorgsgatan 8 i Örebro vid Järntorget/Slottet, endast ett par kvarter från Centralstationen.
RELATERADE BÖCKER
Vegetarisk fest: Mjölkfritt
Gamla tiders skuld
Farväl till Berlin
Semestercharmören
Tango för vilsna själar
Min Hästs bästa 7
Hällaryds skärgård : en del av Blekinge
Sten och människor : den halländska gnejsen
Juliettesällskapet
Hotel Atlantic : rock'n'roll i murens skugga
Sextioårskrisen E4 : ekologin, energin, ekonomin och du själv : vad du måste veta före och efter Köpenhamn 2009 för att rädda vår jord - från oss själva
Innanför murarna
Att tänka fritt är stort; att tänka rätt är större
Lucias mat