Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri eBook

Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Katarina Johansson,Peter Wirbing. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri online.
Tortedellemiebrame.it Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri Image
BESKRIVNING

Andra reviderade utgåvan Många människor dricker för mycket och har ett riskbruk av alkohol som påverkar hälsan och välbefinnandet utan att de för den skull kan uppfattas som missbrukare. Att vara beroende av läkemedel kanske inte heller är något som märks utåt, men kan innebära stora svårigheter i den enskildes liv, liksom för anhöriga. Denna bok fyller ett tomrum då den fokuserar på drogproblem som anses för små för den särskilda beroendevården men som ändå allvarligt försämrar människors hälsa och livskvalitet. För en så tidig insats som möjligt behöver alla som arbetar inom primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och psykiatrisk öppenvård kunskap om drogrelaterade problem. Boken vänder sig till studerande likaväl som till redan yrkesverksamma. Förhållningssättet i boken bygger på en av WHO understödd modell för arbete med livsstilsförändringar där man betonar samarbete och dialog. Här beskrivs på ett konkret sätt motiverande samtal, en samtalsmetod som syftar till att öka individens vilja och förmåga att förändra sina riskabla drogvanor. Metoder för att kartlägga bl a konsumtion och konsekvenser lärs ut. Boken redogör också för behandlingsinsatser, t ex enkla interventioner vid alkoholproblem och långsam nedtrappning vid läkemedelsberoende. Även basfakta om droger presenteras. Den andra reviderade utgåvan är utökad och har kompletterats med ny aktuell forskning och klinisk erfarenhet. Avsnittet med basfakta om alkohol och droger har, liksom övriga kapitel, uppdaterats och utökats.

PDF Läsa Ladda Ner

Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri - Inbunden Finns i lager, 543 kr Information från förlaget

FILNAMN: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri.pdf

DIMENSIONERA: 3,98 MB

ISBN: 9789127098657

Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika ...

Titel Riskbruk och missbruk, alkohol, läkemedel, narkotika. Uppmärksamma,motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. 293 sidor Förlag Natur och Kultur 1999 Cirkapris 432 kronor ISBN 91-27-07217-7. Drogproblem är ofta länge väl dolda. Många dricker för mycket, i samband med svåra livssituationer, utan att de ...
RELATERADE BÖCKER
Natt klockan tolv på dagen
Dikter
Borges i Sundsvall
Rättspsykiatriskt vårdande : vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa
Vårvinterdagbok
Tio år med Putin
Poster Samir & Viktor
Isbjörnslandet
Måltavla
Prästdilemman och 16 andra noveller
Babylons hemlighet
Ödesväktarna : ett fantasyrollspel om kulter och mysterier
Tillsammans : en reportagebok om tio församlingars integrationsarbete
Kontinuitet och förnyelse
Gott slut
Neurorevolutionen
Popcorn : min studiebok
Caritas - en organisation i förändring