Extern redovisning och finansiell analys eBook

Extern redovisning och finansiell analys är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jan Thomasson. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Extern redovisning och finansiell analys online.
Tortedellemiebrame.it Extern redovisning och finansiell analys Image
BESKRIVNING

Boken behandlar bl.a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga värderingsregler, grunder i koncernredovisning, utformning av årsredovisningar, kassaflödesanalyser, analys av företags resultat och ställning, deras likviditet, soliditet och räntabilitet.Nytt och omarbetat i upplaga 13: • Generell uppdatering av allt som hänt sedan förra upplagan • Speciell anpassning till BFN:s förslag: Upprättande av årsredovisning (K3) • Nya, aktuella exempel eller uppgifter • Koncernredovisningsavsnittet har anpassats till K3 • Mall för uppställningsform för kassaflödesanalys har införts och avsnittet om kassaflödesanalys för koncerner har omarbetats Om författarna Jan Thomasson var verksam vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Förändringar i den nya upplagan står Sven-Arne Nilsson och Jörgen Carlsson för, båda verksamma vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Extern redovisning - Vad är extern redovisning?

Extern redovisning och finansiell analys, Fakta. Lämplig för. Till serien. Created with Sketch. Smakprov. Författare. Jan Thomasson. ISBN. 978-91-47-09656-5. Omfång. 280 sidor. Utgivningsår. 2011. Upplaga. 13. Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris. I samma serie eller ämne.

FILNAMN: Extern redovisning och finansiell analys.pdf

DIMENSIONERA: 2,60 MB

ISBN: 9789147096565

Finansiell analys | KEF

Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer. Internredovisning fokuserar på mätning, analys och ...
RELATERADE BÖCKER
Debutantens drömmar
När Corona erövrade världen
Ämbetsmän på äventyr
Att leda osäkra och komplexa projekt : från styrning och kontroll till stöd för självorganisering
AHA Stormaktstiden
CSR i praktiken
Fantomen. Den inbundna årgången 1965. D. 4
En mosaik av mening. Om studieförbund och civilsamhälle
BABADADA, svenska - Turkmen, bildordbok - suratly soezluk
Static! Designing for energy awareness
Kråkmästaren
Lönen, makten och värdigheten : Fem nedslag i industriarbetarnas historia
Förbjudna platser: Svetsaren
Den gamla psalmboken - ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker
Svenska låtar Dalarna, Fjärde häftet
Ansvarsfulla Företaget : Corporate Social Responsibility I Praktiken