Polisen - verksamhet och arbete eBook

Polisen - verksamhet och arbete-boken skrevs 2018-01-03 av författaren Niklas Eklund. Du kan läsa Polisen - verksamhet och arbete-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Niklas Eklund.
Tortedellemiebrame.it Polisen - verksamhet och arbete Image
BESKRIVNING

Polisens arbete är i behov av mångvetenskapliga perspektiv och kunskaper. Det här är alltså inte en handbok med facit för polisarbete, utan ett bidrag till att belysa polisen i olika perspektiv på verksamheten och arbetet. Läs mer Vad gör Polisen - och varför? Polisens verksamhet griper över en mängd olika områden i det svenska samhället, och det har blivit allt svårare att avgränsa vad som är kärnan i det alltmer komplexa polisarbetet. Utgångspunkten för denna bok är att polisen därför är i allt större behov av mångvetenskapliga perspektiv och kunskaper. Boken ska alltså inte läsas som en handbok med facit för polisarbete, utan som ett bidrag till att belysa polisen utifrån olika perspektiv på verksamheten och arbetet. Bokens första del beskriver och problematiserar Polisen som myndighet, dess roll inom statsmakten och olika principer för styrning, inriktning och organisering av arbetet. Den andra delen är mer specifik med fokus på centrala delar av polisens arbete kring brott - såväl förebyggande arbete som brottsutredning och konsekvenser för den som utsatts för brott. Boken riktar sig till både blivande poliser och redan aktiva yrkesutövare. Tanken är att den ska kunna passa in på olika nivåer inom grundutbildningen och inom ramen för fortbildning av polisanställda. Det mångvetenskapliga innehållet gör den även intressant för en bredare publik med intresse för polisiära frågor. Om författarna Redaktörerna är verksamma som lärare och forskare vid Umeå universitet, Niklas Eklund vid Statsvetenskapliga institutionen och Lena Landström vid Juridiska institutionen. De flesta medverkande författare har anknytning till polisutbildning och Umeå universitet, men representerar skilda inriktningar och kunskapsområden.

Polisen : verksamhet och arbete - DIVA

Polisen har ansvar för att skydda människor som blir hotade. Polisens arbete är anpassat för att kunna hjälpa människor med olika behov av skydd.

FILNAMN: Polisen - verksamhet och arbete.pdf

DIMENSIONERA: 7,10 MB

ISBN: 9789147113408

Polisen - verksamhet och arbete - Liber

Knivsta kommun arbetar socialt brottsförebyggande inom många verksamheter, exempelvis inom förskola och skola, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänst. Den centrala övergripande ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst samordnar arbetet. I gruppen träffas kommun, polis, räddningstjänst och bostadsbolag.
RELATERADE BÖCKER
Bävern Berit: övningar i läsförståelse
Står dig ingen åter
Bortom all kontroll/Stolthet och njutning/En på miljarden
Att slå tillbaka
Världens godaste soppor & grytor
Allt att vinna/En hjärtefråga
Hans ansikte kom för nära
Sveriges statsministrar under 100 år : Louis De Geer d. y.
Peer Gynt
Domarens dårkista
Katolska kyrkan i fickformat
Nytt land
"Operation ""Goldfinger"""
Anno fyrtioåtta
Nusse
Åskådaren - erotisk novell
Stjärnskådaren
Service och bemötande
Piano dreams