Folkens Rätt ; Och Åter Till Idén Om Offentligt Förnuft eBook

Folkens Rätt ; Och Åter Till Idén Om Offentligt Förnuft-boken skrevs 2001-10-01 av författaren John Rawls. Du kan läsa Folkens Rätt ; Och Åter Till Idén Om Offentligt Förnuft-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren John Rawls.
Tortedellemiebrame.it Folkens Rätt ; Och Åter Till Idén Om Offentligt Förnuft Image
BESKRIVNING

Med A Theory of Justice, som utkom 1971, initierade John Rawls en omfattande politisk-filosofisk debatt om vad rättvisan kräver av samhällets grundinstitutioner. Till denna debatt har Rawls själv bidragit genom fortlöpande preciseringar och omformuleringar av grundidéerna i sin teori om »justice as fairness», rättvisa som det rimliga eller skäliga. I den ena av bokens två artiklar - »Idén om offentligt förnuft» - lägger Rawls fram sina tankar om hur vi som medlemmar av ett demokratiskt samhälle bör rättfärdiga politiska krav i förhållande till varandra och hur en konsensus kring grundläggande rättviseprinciper kan uppnås trots en ofrånkomlig värdepluralism. I den titelgivande artikeln använder Rawls sin rättviseteori på världssamhället - eller med hans uttryck »folksamfundet» - och utvecklar en »realistisk utopi», principer för en »folkens rätt» som kan och bör kunna vinna uppslutning i form av en global »överlappande konsensus». Han diskuterar hur de mänskliga rättigheterna skall förstås, hur det han kallar »laglösa regimer» skall behandlas under en »folkens rätt» och vilka förpliktelser de rika länderna har gentemot de fattiga.

Från sanningssökande till styrmedel - Moderna ...

Staten intar här en central plats, men denna problematiseras i förhållande till andra aktörer såsom imperier, transnationella nätverk, allianser och internationella organisationer. 2.2 Policyanalys, 7,5 högskolepoäng Policyanalys handlar enkelt uttryck om politikens innehållsliga processer och organisering (politiska initiativ, policyer, beslut, implementering etc.), men också hur ...

FILNAMN: Folkens Rätt ; Och Åter Till Idén Om Offentligt Förnuft.pdf

DIMENSIONERA: 7,17 MB

ISBN: 9789171730800

Isonomia: en blogg om liberala förvecklingar: Historien ...

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och ytt ­ randefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Artikel 20 1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. 2.
RELATERADE BÖCKER
Och? Vem bryr sig? : berättelser från förr och nu
Litteraturens örtagårdsmästare : Karl Otto Bonnier och hans tid
Judejävel
Hassan : samlat guld
Den magiska spegeln
Fader Vår : påven Franciskus i samtal med Marco Pozza
Hon vars hjärta var som mitt : Dan Andersson och Märta Larsson - en kärlekshistoria
Polisens insats under EM i fotboll 1992
En handbok vin
Barn under förintelsen
10TAL 12-13. Klimatsorg
Moderna betalningsformer
Hundra År Av Socialism : Vänstern I Europa Under 1900-Talet
Bombmakaren och hans kvinna