OEI # 65 Postkonst / Mail art eBook

OEI # 65 Postkonst / Mail art är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken OEI # 65 Postkonst / Mail art online.
Tortedellemiebrame.it OEI # 65 Postkonst / Mail art Image
BESKRIVNING

OEI # 65: Postkonst / Mail art Postkonsten är ett fenomen som under sin mer än femtioåriga historia har tagit sig en rad olika uttryck och inbegripit en mängd olika medier och praktiker: visuell poesi, collage, slogans, texter, serier, liksom stämplar, frimärken, logotyper, och andra inlånade byråkrati-parafraserande och ofta postrelaterade former. I samband med dess storhetstid under 70- och 80-talen delades formspråk och bildbruk inte sällan med det "låga" material man också kunde se inom den omgivande alternativkulturen, och dess radikaldemokratiska ambition att vara ett öppet och inkluderande forum, med mycket låg tröskel för deltagande, har gjort den till en ovanligt "öppen" estetik som är lika mycket ett socialt fenomen som en konstnärlig praktik. I så måtto är den del av den motkulturella rörelse som under 1960- och 1970-talen sökte motverka och nedmontera konventionella hierarkier och ingår i det större nätverk som uppstod i anslutning till den eller i olika grad överlappade med den, såsom Fluxus, konceptkonsten, processkonsten, stenciltidskrifter, liksom samtidens försök till etablering av alternativa institutioner som förlag, bokhandlar, skivbolag, tidskrifter osv. Samtidigt har postkonsten idag, efter att på 1990-talet fallit till föga för Internets och e-postens förändring av kommunikationens och distributionens förutsättningar, erhållit ett större intresse bland samtida konstnärer än på mycket länge, genom återupptäckt, vidareutveckling och nytagningar av de analoga teknikerna i andra och diskretare tillämpningar än tidigare. Exempel på detta presenteras i detta nummer av OEI genom några helt samtida projekt av både större och mindre omfattning (Bilaga, David Horvitz, Dan Fröberg och Alexandra E. Lindh) liksom en presentation av den under förra året pågående utställningsserien Post på Charlottenburg i Köpenhamn. Måhända är det på grund av det faktum att den genom sin historia har utgjort ett så radikalt alternativ, en verksamhet i så fundamental motsatsställning till "etablissemanget", som den på senare år åter har börjat praktiseras och fått ökad dragningskraft bland samtida motkulturella praktiker. Sett mot bakgrund av de senaste decenniernas nyväckta intresse för situationism, processuella, nätverksbaserade, kollaborativa och participatoriska praktiker, relationell estetik, m.m. är det inte mer än logiskt att postkonsten med dess betoning av det mellanmänskliga och de sociala kontexterna får förnyad aktualitet.

OEI editör - Publishers

Goldman Sachs Group Inc. was sued by Singaporean wealth-management client Oei Hong Leong over a $34.3 million loss on Brazilian real-yen options trades he claimed the bank misled him into making.

FILNAMN: OEI # 65 Postkonst / Mail art.pdf

DIMENSIONERA: 9,78 MB

ISBN: 9789185905683

OEI # 65 Postkonst / Mail art - Konst: allmänt - pamphlet ...

Åyusp, Sheffield. 281 likes. Åyusp (pronounced "Oy-usp") are a Sheffield based electronic synth outfit, consisting of Graham McElearney and Paul J. Mills.
RELATERADE BÖCKER
Welcome Home : Tankar, idéer och tips om hur du skapar ett tidlöst och levande hem
Anhörig
Boken om barn - av pappor : lättläst och vetenskaplig guide till barnets tre första år
Mikael Wiehes sång till modet
Lusten och ensamheten : En biografi över Hjalmar Söderberg
California Dreamin'
Passion
Stödåtgärder i skolan : likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik
Produktansvaret
Lögner
Innebandyns fysiologi
Montecore : en unik tiger
Den stora diamantkuppen
Bemötande i domstol
Nästa som rör mig
Doften av en man
Skrifter I och II
Mot horisonten : en historia om tre grabbar, en båt och en dröm