Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder eBook

Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maria Petersson,Göran Billeson,Laura Wrang. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder online.
Tortedellemiebrame.it Djurhållning och betesdrift :  djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder Image
BESKRIVNING

Syftet med detta arbete är att analysera och beskriva djurhållningen under yngre bronsålder och äldre järnålder med utgångspunkt i ett mångfacetterat arkeologiskt material. Östergötland och särskilt trakten kring Västerstad i landskapets västra del står i fokus. Den inriktning människorna har haft på boskapsskötseln och jordbruket i stort har inverkat på en hel rad andra aspekter av vardagslivet under den aktuella perioden utan att för den skull vara determinerande. Några frågor som diskuteras är husdjursstockens artsammansättning, vinterstallning, utegångsdrift, betesdriftens organisation och beteslandskapets utformning. Djurhållningens roll i det förhistoriska samhället belyses även i ett vidare perspektiv.

PDF Härdar från bronsålder och folkvandringstid

Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder Maria Petersson, Göran Billeson, Laura Wrang

FILNAMN: Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder.pdf

DIMENSIONERA: 10,65 MB

ISBN: 9789172094147

Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap ...

att "övergången mellan äldre och yngre järnålder representerar ur bebyggelseperspektiv en av de ... Djurhållning och betesdrift. Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder.
RELATERADE BÖCKER
Ta din roll på jobbet!
Första hösten ? Blå gryning
Automobiler på G : bilen i Kronobergs län 1900-1930
Mångfald och sammanhållning : politik för ett Sverige i förändring
Härligt Härligt Farligt Farligt
Timmon och skattkartan
Att förstå och påverka beteendeproblem
Plutten och Bamse på cirkus¿
Barn och rätt. Bidrag från forskarkollegor tillägnade Åke Saldeen
Stora famnen
Löften om kärlek
Den kluvna kvinnligheten : övergångskvinnan som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890-1920
Är semlan en semla
Jorge Luis Borges 3 : 1971-1986
Person okänd
Interpunktion : om skiljetecken och textens nyanser
Boken om Historia 1 Grundbok - Vikingatiden och Medeltiden
Standardmodellen
Dumitru Staniloae - främst bland rumänska teologer : en porträttskiss