Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige eBook

Vill du läsa Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Elin Nystrand Von Unge. Att läsa Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige Image
BESKRIVNING

Den här avhandlingen handlar om kulturhistoriska museers samtidsinsamling. Att samla och dokumentera den egna samtiden är en praktik som i Sverige utvecklades på 1970-talet. Syftet var att de kulturhistoriska museerna, på ett samordnat och systematiskt vis, även i framtiden skulle kunna berätta om den tid som gått. Med hjälp av etnografiska metoder undersöks i den här avhandlingen hur formandet av denna praktik har gått till. Hur påverkas den kunskap som produceras inom ramen för museernas verksamhet av att byggas ur ett pågående, samtida fenomen, snarare än ett historiskt? Vilka är effekterna av att det historiska djupet har blivit så grunt att vi skapar historia direkt ur samtiden? Att museer ägnar sig åt att samla samtid är emellertid inte någon självklarhet. Museer har sedan länge förvärvat det som är gammalt. I dag är följaktligen de flesta museimagasin fulla av artefakter med hög ålder. Stora resurser läggs därför på samlingsförvaltning. En betydande del av budgeten går även till att öka antalet besökare genom publikvinnande utställningar. I ljuset av dessa förhållanden är museernas ekonomiska förutsättningar till insamling ytterst begränsade. Samtidigt produceras i dag fler föremål än någonsin tidigare i historien. Därtill lever vi i en tid där ekonomiska, teknologiska, politiska och miljömässiga processer i snabb takt förändrar människors vardagsliv på ett fundamentalt sätt. De kulturhistoriska museernas uppdrag kan sammanfattas med verben samla, vårda, visa. Men hur går egentligen samlandet till när resurserna är begränsade och samhällsförändringarna snabba?Hur möter museerna dessa utmaningar i det vardagliga insam lingsarbetet?

Samtidsdokumentation i kristider | Riksantikvarieämbetet

Sökning: "museer" Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet museer.. 1. Samla samtid Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige Detta är en avhandling från Stockholm : Vulkan

FILNAMN: Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige.pdf

DIMENSIONERA: 5,81 MB

ISBN: 9789189059306

Kalenderhendelse - kulturradet.no

och ett synliggörande av hbtq-kultur i norra Sverige och Sápmi. På flera orter i norra Sverige firas också Pride.4 Ett antal kommuner i norra Sverige har också stöttat och initierat hbtq-relaterad verksamhet, exempelvis genom regnbågsveckor och andra publika evenemang, så väl som fortbildning av personal inom skola och omsorg.
RELATERADE BÖCKER
Uthus : Inspiration, underhåll, reparationer
Kyssfaktorn
Språklära: En förklaring av språkets och medvetandets funktion
Möten i monsunen : Sverige och Kina genom tiderna
BABADADA, svenska - Basa Jawa, bildordbok - kamus visual
Pajer : till vardag, fest & kafferep
Ghost House 2.0
Retorikens imperium
Ferry tales
Svärdets sång : Korpens klagan
Konsten Att Berätta En Historia
Terapeuten
Vittnespsykologi
Minnen från Salebo : Josefinas dagbok
Onoterat! Att äga aktier i onoterade bolag
Prepparens guide : överlev på lång sikt
Elden och hjulet : En essä om indisk filosofi
Folkvisor med krydda
Uppvaknandet ; Oväntad vändning
Det medicinska apoteket : mage och tarm