Grundläggande linjär algebra eBook

Grundläggande linjär algebra är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hillevi Gavel. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Grundläggande linjär algebra online.
Tortedellemiebrame.it Grundläggande linjär algebra Image
BESKRIVNING

Boken behandlar de grundläggande momenten inom linjär algebra: ekvationssystem, matris- och vektorräkning samt koordinatbegrepp med geometriska tillämpningar. Den ger även en introduktion till det generaliserade vektorbegreppet och linjära avbildningar. Framställningssättet är konkret och upplägget explorativt och till stor del problembaserat. En målsättning är att från första början sätta in de presenterade begreppen i ett sammanhang. Övningsuppgifterna presenteras löpande i texten och uppmuntrar till reflektion över materialet. Boken avser att ge såväl grundläggande kunskaper i linjär algebra som en introduktion till matematikämnet som sådant. Meningen är att den ska kunna fungera som en överbryggning mellan gymnasieskolans och högskolans matematik och minska de problem som ofta uppstår vid övergången mellan skolformerna. Boken vänder sig till studenter som läser någon av de första kurserna i linjär algebra, framför allt på de teknikinriktade högskoleutbildningarna.

Grundläggande linjär algebra - Hillevi Gavel - inbunden ...

Linjär algebra 5 hp. linjära ekvationssystem vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar rummet R^ n matriser determinanter linjära avbildningar egenvärden och egenvektorer Tillämpningar 5 hp. introduktion till MATLAB/Octave datatyper och variabler vektorer, matriser och ...

FILNAMN: Grundläggande linjär algebra.pdf

DIMENSIONERA: 5,70 MB

ISBN: 9789144076058

Ekvationslösning (Matte 1, Algebra) - Matteboken

Linjär algebra. Här kan du träna på linjär algebra! Lös de 18 uppgifterna och kolla på videolösningar och facit. Alla uppgifter är hämtade ur extentor från Lunds Tekniska Högskola.
RELATERADE BÖCKER
Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram
Feminism som partipolitik : Feministiskt initiativ i Simrishamn 2010-2014
Om jag dör, lämna balkongen öppen
Den förlorade cyklisten - Lars Bengtssons resa genom Afrika
Prata omkull mig! : En Harlequin-ljudbok Silk
Körkraft, Integration och Passion
Medicin 1 och 2
Emil Hildebrand
Mörka platser
Henri Dunant, Mannen i vit linnekostym och tropikhatt
Konservativ kosmopolitism
Idéburet offentligt partnerskap. Vägledning. SOU 2019:56 : Stödmaterial till betänkandet
Flugfiske i stilla vatten
Undertaker. Guldätaren
Livräddaren
Didaktik i omvandlingens tid : text, representation och design
Skapa optimala förutsättningar för lärande : om undervisningens dynamik
Berättelser för till- och frånskilda
Ylvas Tarotbrev