Handledning i pedagogiskt arbete eBook

Handledning i pedagogiskt arbete är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Tomas Kroksmark,Karin Åberg. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Handledning i pedagogiskt arbete online.
Tortedellemiebrame.it Handledning i pedagogiskt arbete Image
BESKRIVNING

Handledning i pedagogiska sammanhang har under senare år blivit en allt vanligare företeelse. Området är mångfasetterat och omspänner såväl handledning av elever, studenter och lärlingar i undervisning, utbildning och praktik som handledning av yrkesaktiva lärare i samtliga skolformer. För första gången samlas 21 av de främsta nordiska forskarna inom handledningsområdet i en gemensam antologi. Bidragen representerar olika sätt att uppfatta handledningsbegreppet och står för olika teoretiska antaganden och utgångspunkter. De beskriver handledning som involverar olika typer av handledare, till exempel specialpedagoger, akademiker från universitet och högskola samt externa handledarkonsulter. Olikheterna utgör bokens intellektuella styrka och utmaning. De olika kapitlen inspirerar var för sig och tillsammans till fortsatt dialog om handledningens möjligheter och gränser. Boken vänder sig till studenter, lärare och forskare med pedagogik och pedagogiskt arbete i fokus. Den vänder sig dessutom till alla som arbetar med handledning inom skola, utbildning och yrkesverksamhet.

LIBRIS - Handledning i pedagogiskt arb...

Förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat. Kunskaper om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg. Kurser i ämnet. Socialpedagogik, 100 poäng. ... Pedagogiska metoder vid handledning. Handledningsuppgifter, till exempel hjälp med motivationsarbete.

FILNAMN: Handledning i pedagogiskt arbete.pdf

DIMENSIONERA: 2,59 MB

ISBN: 9789144021911

Handledning i pedagogiskt arbete - Pedagogik - häftad ...

Pedagogisk handledning i tanke och handling ... Förskollärares ambition är att digital lek ska vara målinriktad och införlivad i det övriga pedagogiska arbetet. Leif Marklunds forskning om digital lek i förskolan visar också att det finns ett motstånd mot digitalisering,
RELATERADE BÖCKER
Förälskad i dig/Den franske kirurgen
Chitarra 4
Vem dödade min far
Matematisk utflykt
Säg det i toner : gula albumet En schlagerkavalkad med Jules Sylvain
En midsommarnattsdröm : en komedi
Ellära Övningsbok Del 2
Söndra och härska : uppdelningen av Afrika 1880-1914
Jag försvinner i mörkret
Projektering av VVS-installationer