Dokumentation för lärande eBook

Vill du läsa Dokumentation för lärande pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Daniel Sandin. Att läsa Dokumentation för lärande online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Dokumentation för lärande Image
BESKRIVNING

Dokumentation är ett kraftfullt verktyg för lärande. Daniel Sandin presenterar en beprövad och välfungerande modell, där lärarens dokumentation blir ett stort stöd i både det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättningen. Framställningen är konkret, tydligt förankrad i forskningsresultat, och utgår från en verklighet som lärare känner igen sig i. Med hjälp av denna dokumentationsmodell skapar läraren tydlighet och transparens och får möjlighet att individualisera undervisningen. Dokumentation för lärande är en användbar handbok för hur uppgiftskonstruktion, bedömning, återkoppling och betygssättning kan genomföras. Målgruppen är betygssättande ämneslärare i grund- och gymnasie skolan. Modellen kan med lätthet anpassas till varje lärares behov, förutsättningar och önskemål.

Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation | Kurs ...

Detta för att kunna utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att lära och utvecklas i enlighet med mål och intentioner i Lpfö 98 rev 2016. Olika former av dokumentation och utvärdering ska användas för att få kunskap om och ge förutsättningar för barns förändrade kunnande i verksamheten och för att kunna följa

FILNAMN: Dokumentation för lärande.pdf

DIMENSIONERA: 2,80 MB

ISBN: 9789144094380

Dokumentation - Vad ska dokumenteras i socialtjänsten ...

Under fortbildningen får ni pröva, ta del av och även diskutera hur dokumentation kan bli ett meningsfullt verktyg för barnens eget lärande. Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation? Dokumentation blir pedagogisk genom att vi reflekterar tillsammans över det som uppstår och pågår och att vi sedan delar med oss av frågor, insikter och vår nyfikenhet både till barn, kollegor ...
RELATERADE BÖCKER
Den stora armén
Främling, vad döljer du för mig?
Zäta och sjukhusets mörka hemlighet
Döden går på cirkus
Tisdagstyrannen
Världens kunga- och furstehus
Spanskans år
Inspärrad
Styrelseordförandens roll
Svenska-Mongoliska Bilduppslagsbok med djur för tvåspråkiga barn
Från ett krig
Tack för ordet
Sveriges farligaste man
Rosenregimen
Oceanen
Nya dikter
Högt hängande frukter : change controlling