Uthyrning av egen bostad eBook

Uthyrning av egen bostad-boken skrevs 2013-04-24 av författaren Leif Holmqvist,Rune Thomsson. Du kan läsa Uthyrning av egen bostad-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Leif Holmqvist,Rune Thomsson.
Tortedellemiebrame.it Uthyrning av egen bostad Image
BESKRIVNING

Författarna kommenterar paragrafvis lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen, som i boken kallas UEB-lagen, ger i viss utsträckning hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala om sitt hyresförhållande än vad den vanliga hyreslagen tillåter. UEB-lagen gäller uthyrningar som sker utanför näringsverksamhet, framför allt vid uthyrning av villor och bostadsrättslägenheter.I Uthyrning av egen bostad görs en genomgång av vilka regler i den vanliga hyreslagen som är tillämpliga även på UEB-hyresförhållanden. Vidare redovisas regler och praxis när det gäller upplåtelse av bostadsrätter i andra hand. Reglerna om beskattning av hyra vid uthyrning av egen bostad berörs också. Boken avslutas med några råd och tips om vad hyresvärd och hyresgäst bör tänka på vid en uthyrning enligt UEB-lagen.Uthyrning av egen bostad/i> vänder sig till alla som kommer i kontakt med frågor om uthyrning enligt UEB-lagen, såväl de med juridisk utbildning som andra.

Uthyrning av egen bostad, uppsägningstid - Hyresavtal ...

Författarna kommenterar paragrafvis lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen, som i boken kallas UEB-lagen, ger i viss utsträckning hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala om sitt hyresförhållande än vad den vanliga hyreslagen tillåter. UEB-lagen gäller uthyrningar som sker utanför näringsverksamhet, framför allt vid uthyrning av villor och bostadsrättslägenheter.I

FILNAMN: Uthyrning av egen bostad.pdf

DIMENSIONERA: 1,60 MB

ISBN: 9789139113201

Företaget hemma? Så kan du dra av för lokalen - Driva Eget

Lagen om uthyrning av egen bostad utfärdades december 2012 och trädde i kraft 2013. Den största skillnaden mellan den och hyreslagen är hyressättning. I detta fall får hyresvärden och hyresgästen fritt komma överens om hyran, men den borde dock inte vara högre än kapital-och driftskostnaderna.
RELATERADE BÖCKER